Utför arbetet ordentligt - Minuba

Utför arbetet ordentligt

Du ansvarar för att dokumentationen är i ordning. Kvalitetssäkringen utförs elektroniskt hos kunden, sparas och används t.ex. vid revision.