Hur registrerar jag tid i Minuba? - Minuba

Hur registrerar jag tid i Minuba?

Du kan registrera tid på ett arbetskort via appen eller webben.

Så här registrerar du tid via webben

Du kan registrera dina timmar på tre olika sätt i Minuba: ’Min plan’, ’Min tid’ eller på ett arbetskort.

Under ’Min plan’ och ’Min tid’ markerar du ett tidsrum och klickar eller ’drar’ nedåt för att registrera din tid en given dag i kalendern. I det pop-up fönster som kommer fram kan du utfylla ytterligare detaljer, samt välja vilken order det rör sig om. Du godkänner genom att klicka på ’OK’.

Registrera tid i Minuba
Tidrapportering i Minuba

På arbetskortet registrerar du tid genom att klicka på Tidrapportering under ’Handlingar’ på höger sida. Därefter kommer samma fönster upp som under ’Min plan’ och Min tid’.

Tidrapportering i appen

Du kan registrera tid på en order antingen genom ’Min tid’ eller via arbetskortet på en given order.

Du öppnar ’Min tid’ genom att klicka på meny-knappen i vänster hörn (tre linjer) och därefter väljer du ’Min tid’. Under ’Min tid’ kan du antingen trycka direkt på skärmen eller på + i nedre vänster hörn, för att börja registrera din tid.

Nu kan du utfylla den önskade tiden, eventuella tillägg samt vilken order det handlar om under ’Sök arbetskort’. När du ska avsluta trycker du på Spara i nedre vänster hörn.

Tidrapportering på mobilen Minuba (2)
Tidrapportering på mobilen Minuba (3)