Lärlingarna kan bidra positivt till hantverksföretagets tillväxt - Minuba

Lärlingarna kan bidra positivt till hantverksföretagets tillväxt

Allt fler hantverksföretag ser fördelarna med att involvera sig tidigt i medarbetarnas utbildning och utveckling. Vi på Minuba tycker att de kan bli ännu fler! Utöver den större samhällsnyttan finns nämligen även möjligheten att först ta in elever från en yrkesutbildning och därefter anställa dem.

Tar ni också in lärlingar i höst?

Bristen på kompetens är fortfarande en av de allra största utmaningarna för hantverksföretagen i Sverige just nu. Arbetsförmedlingens senaste rapport visar stor brist på arbetskraft inom hantverk-, bygg-, vvs- och servicebranschen. Samtidigt har yrkesutbildningarna ett överskott av duktiga, vuxna hantverkare som inte kommer i praktik.

Minuba har pratat med Monika Rossing på Movant i Göteborg för att få konkreta tips på vad man ska tänka på när man får en ny lärling samt vilka fördelar en praktikplats kan ge företaget. Movant erbjuder yrkesutbildningar för vuxna och finns i hela Sverige.

”Det är ett gyllene tillfälle att forma någon in i branschen och företaget. Våra elever är dessutom vuxna människor som har en helt annan motivation och inställning till både sin utbildning och till själva arbetet”, säger Monika. Hon pekar dessutom på fördelarna med att få ”nya vanor” in i företaget eftersom eleverna är nyutbildade och har fått insikt i både relevanta trender och digitalisering som kan gynna företaget via sin utbildning.

5 viktiga tips till handledaren

Har man väl beslutat sig för att ta in en lärling i verksamheten är fördelarna många, särskilt om man gör det på rätt sätt. Här kommer fem tips som kan hjälpa företaget och speciellt handledarna med att skapa de allra bästa förutsättningarna för att mottagandet av lärlingarna ska gå så smidigt som möjligt.

  1. Kom ihåg: eleven jobbar inte – han/hon lär!

Praktik kan även kallas APL och betyder Arbetsplatsförlagt lärande. Fastän eleven har en grundläggande utbildning, finns det fortfarande mycket man som handledare kan lära ut och ”forma” eleven rent hantverksmässigt. Kom ihåg det!

 

  1. Öppna upp för frågor

Eleven måste våga fråga utan att känna sig dum eller överflödig. Det är inte alltid självklart hur man gör och det är viktigt att man skapar en arbetsmiljö som gör det lätt att ställa frågor.

 

  1. Involvera din lärling i företaget och i teamet!

Ju snabbare eleven känner sig accepterad, ju lättare blir det för honom eller henne att våga ta initiativ och trivas på arbetsplatsen.

 

  1. Ta rollen som handledare seriöst och var väl förberedd

Försök att se till att rollen som handledare tilldelas till en person som passar till uppdraget. När man känner att man ”måste” vara handledare för en elev, brukar det oftast gå lite galet. Se det som en möjlighet att träna dina medarbetare i ledarskap och se till att de själva känner ett ansvar i rollen. Byggnadsindustrins yrkesnämnd tillhandahåller gratis handledar-kurs man kan gå online: gratis handledarkurs

 

  1. Planera arbetet ordentligt och undvik tidslöseri

Se till att eleven har något konkret att göra och hitta ett bra verktyg till att skapa ett schema. Minuba har ett utmärkt planeringsverktyg som kan hjälpa dig med planeringen samtidigt som uppdragen hamnar i en app hos medarbetaren/eleven. Se hur planeringsverktyget fungerar här.

En smart hantverksapp kan underlätta arbetet

Både ledarna, medarbetarna och lärlingarna får nytta av god och tydlig kommunikation på arbetsplatsen. Telefonsamtal, sms och tidskrävande möten kan snabbt och enkelt ersättas med ett speciellt utvecklat system för orderhantering och planering som Minuba erbjuder.

När du planerar ett uppdrag hamnar det direkt i kalendern hos medarbetaren som kan klicka på objektet och snabbt öppna upp gällande arbetsorder. Nu kan medarbetaren tidrapportera, bifoga bilder och registrera material utan att behöva åka in till kontoret först, skriva på gamla papperssedlar eller ringa till chefen.

Du kan prova Minuba gratis i 30 dagar genom att klicka här.

hantverksapp

Minubas hantverksapp

Vill du veta mer?