Kvalitetssäkring

Medarbetarna utför kvalitetssäkringen elektroniskt ute hos kunden. Lagstadgad kontroll och testning ansluts automatiskt och bilder och annan dokumentation laddas enkelt upp. All information sparas och används som dokumentation, t.ex. genom revision. Välj bland de många branschformulären.

Följ reglerna
Lagstiftningen för kvalitetssäkring förändras ständigt. Inom Minuba vill vi att du ska kunna fokusera på det som är viktigt för att utveckla din verksamhet. Därför har vi i samarbete med våra partners sett till att leverera de mest aktuella dokumenten enligt de senaste lagkraven. Dessutom ger Minuba fullständig tillgång till samtliga kvalitetssäkringsdokument vid alla tidpunkter och det finns därför ingen anledning att ha pappersdokumentation. Allt på en plats – alltid säkert och lättillgängligt.

Professionella dokument
I samarbete med vår kontrollinstans godkända partners klarar vi att leverera en lång rad dokument till hela branscher och de uppfyller alltid lagkraven. Du behöver inte följa med i alla lagändringar och göra justeringar i dina dokument – du kan bara överlämna det till specialisterna. Allt för att det ska vara bekvämt för dig.

Dina egna dokument och checklistor
Minuba erbjuder ett innovativt verktyg för att skapa egna kvalitetssäkringsdokument. Om du vill skapa ett dokument kan verktygen användas för att skapa dokument som kommer att öka din kundnöjdhet eller standardisera det sätt som du utför arbetet på.