Min Plan - Minuba

Min Plan

Medarbetarna ser de kommande aktiviteterna och registrerar själv när arbetet är utfört. När dagen eller veckan har gått är timkortet utskrivet och klart för leverans. Timmarna förs automatiskt över på arbetskortet så att de är klara för fakturering. Den elektroniska ärendehanteringen gör att du kan undvika ett överflöd av papper och istället kan lägga fokus på det som är viktigast för ditt företag.

Håll dina medarbetare uppdaterade
Ge dina medarbetare tillgång till sina tidsplaner. Låt dem registrera den tid de har använt på arbete eller andra aktiviteter. Här kommer du att få en översikt över hur medarbetaren har använt sin tid jämfört med de normer som är fastställda i deras avtal. Se till att deras tid används på ett effektivt sätt. Med Minuba är det enkelt.

Håll deadline
Vår tidslinjevisning ger en överblick över dagens uppgifter och visar i vilken ordningsföljd som de ska utföras. Det här är särskilt användbart när man avtalat en bestämd tidpunkt med en kund. Arbetspilen integrerar perfekt med serviceorder så att du själv kan navigera också under de stressigaste dagar. Med tidslinjen kommer du aldrig att missa deadlines eller avtal.

Kalendersynkronisering
Minuba fungerar perfekt med Outlook eller Google Kalender samt flera andra program. Din tidsplan kommer automatiskt att uppdateras i det kalenderprogram du föredrar. Som företagsägare kan du också ha flera kalendrar för att kunna se dina medarbetares uppgifter.