Beskrivning av Planeringsrollerna i Minuba - Minuba

Beskrivning av Planeringsrollerna i Minuba

Som Administrativ användare i Minuba kan man få olika roller tilldelade. Detta kan antingen begränsa eller utöka en Administrativ medarbetares roll i företaget. Nu har ”Planeringsrollen” blivit uppdelad i två roller för att ge både dig och dina medarbetare större flexibilitet. I denna artikel kan du läsa om de två olika rollernas innebörd.

Planera timmar – Ger åtkomst till “Min Plan”, “Översikt”, “Min tid” och “Planering”. Rollen låter dig planera och registrera in timmar för andra användare.

Planera och godkänn timmar – Ger åtkomst till “Min Plan”, “Översikt”, “Min tid” och “Planering”. Rollen låter dig planera, registrera, ’lämna in’ och godkänna timmar åt andra användare. Dessutom har du tillgång till alla användares Timkort under (‘Kugghjulet/Inställningar’ -> ‘Timkort’).

Du kan administrera rollerna genom att gå in på Kugghjulet/Inställningar – Användare och klicka på den Administrativa användare du vill redigera.