Hantera orderkännande/orderbekräftelse från grossist i Minuba - Minuba

Hantera orderkännande/orderbekräftelse från grossist i Minuba

Denna artikel visar dig hur du aktiverar och hanterar orderkännande från en grossist i Minuba.

Ett orderkännande är ett godkännande på en order. Till skillnad från en följesedel som bekräftar att varor är levererade, bekräftar orderkännandet att ordern har gått igenom och att du kan räkna med att varorna är på väg till dig!

Aktivera Orderkännande/Orderbekräftelse under dina grossistinställningar

  1. Skicka mail till Minuba via info@minuba.se och be om aktivering av orderkännande hos grossist
  2. Aktivering i Minuba: Kugghjulet >> Administration >> Grossistavtal >> ”klicka på grossist” >> Kund-/avtalsnummer hos grossist: (Utfylls) >> ”Visa webshop-integrering” (om grossisten har en webshop i Minuba) eller ”Aktivera orderbekräftelse från grossist”.

Sådär! Nu har du aktiverat mottagande av orderbekräftelse/orderkännande i Minuba!

 

Handla via direkt webbshoppen i Minuba och få orderbekräftelsen kopplad till rätt order

(Gäller de grossister som har en webshop i Minuba)

När du befinner dig på ett arbetskort och har aktiverat webbshopintegrationen kommer Loggan för Solars Webshop fram. Klicka på denna för att komma in i webbshoppen hos Solar.

När du har handlat i webbshoppen kan du se hur många inkommande ordrar du har. När din orderbekräftelse har kommit in i Minuba hittar du den under ”Grossistbeställningar” på Arbetskortet.

 

Behandla och överför linjer från orderkännade till materialregistreringen

När Minuba har mottagit ett orderkännande från din grossist och kopplat detta till en order (via korrekt ordernummer) kan orderkännandet visas under avsnittet ”Grossistbeställningar” på ett Arbetskort.

Under Grossistbeställningar kan du se själva beställningen, alla material samt vilken status de har.

Arbetskort >> Grossistbeställningar

Genom att klicka på den lilla pilen till vänster för varje beställning kan du utvidga fältet och se status på din beställning.

Du kan överföra en linje i taget från din grossistbeställning, eller klicka på knappen som överför alla linjer på en gång till materialregistreringen.

När materialet överförs till materialregistreringen ändras status från ”Beställt hos Grossist” till ”Lagt till order”. Du kan också radera ett material genom att klicka på papperskorgen.

 

 

Bättre översikt och kontroll över Orderkännande

För att få bättre överblick över arbetet kan du se vem som har gjort en ändring och när ändringen är gjord. Detta är beskrivet under kolumnerna ”Datum” och ”Behandlat av”.

Beskrivning av kolumnen ”Status” under Grossistbeställningar

  • Beställt hos grossist (gul) – Materialet är beställt men ej överfört till materialregistreringen
  • Lagt till order (grön) – Materialet är överfört till materialregistreringen
  • Raderat material (grå) – Materialet har raderats från Orderkännandet

När du handlar hos din leverantör: Du måste själv komma ihåg att ange vilken order det gäller (ange order referens vid kassan) så att orderbekräftelsen hamnar rätt i Minuba!

 

Jämför orderkännandet med inköpsfakturan

Under ”Inköp” i Minuba hittar du dina leverantörsfakturor.

Om du öppnar en faktura som du tidigare har fått ett orderkännande på, kan du nu jämföra handlingarna med dem från orderkännanden (vad har överförts till materialregistreringen?) samt kontrollera att priserna är rätt.

 ”Status” symbol visar om det har skett en ändring.

Den runda pricken med ett utropstecken under ”Stauts” visar om det har skett en ändring på linjerna. På bilden nedan kommer en liten ruta fram där det står ”Antalet är ändrat från tidigare registrering”.  Under ”Antal” kan du se att du har 2 på ditt orderkännande men bara 1 finns på fakturan, av ett visst material.

 

Delvist behandlade inköpsfakturor

Om du inte överför alla fakturalinjer från en inköpsfaktura till ett arbetskort kommer fakturan att lägga sig under ”Delvist behandlad”.

Fakturor lägger sig automatiskt här om inte alla linjer på fakturan har behandlats (ännu ej överförts till ett arbetskort).