Aktivera serviceavtal i Minuba

Serviceavtalsmodulen låter dig skapa återkommande ordrar och serviceavtal med fasta intervaller, så att du inte behöver komma ihåg när det är dags att utföra service hos en kund igen.

Du kan med fördel skapa en, eller flera, ordertyper som används för serviceavtal, så att det är enkelt att snabbt söka efter dem. Läs mer om hur du skapar olika ordertyper här

Om du vill använda serviceavtal hittar du vår ’Serviceavtalsmodul’ under ’Tillvalsmoduler’ under menyn ’Administration’.

 

 

bild som visar vart du aktiverar serviceavtal i Minuba

 

Tryck på knappen och modulen slås på. Då ser du att ’Serviceavtal’ har dykt upp på dina flikar och att ett nytt alternativ har dykt upp i din ’Skapa nytt’-knapp som heter ’Serviceavtal’.

 

bild visras serviceavtal serviceavtal under skapa ny knappen

OBS! om vissa anställda inte kan se serviceavtalets funktioner som de annars har rättigheter att se, då måste den anställde logga ut från Minuba och sedan logga in i systemet igen.

 

När du ställer in serviceavtalsmodulen har du alternativen nedan för att anpassa den.

Indexjustering används för prisjustering av serviceavtal till fast pris:

Automatisk schemaläggning används om du har många serviceavtal och bestämda anställda eller avdelning(ar) för att utföra dem. Om en avdelning eller person anges på det enskilda serviceavtalet kommer en order att automatiskt att schemaläggas för personen eller personerna utifrån den information som anges i Servicefönstret och Servicearbetsdag.

Kommunikation används för automatisk information till kunder om att du kommer och utför service. SMS kräver att du har en SMS-modul aktiverad (GatewayAPI). Du kan själv anpassa innehållet i mejl och sms om du inte vill använda den standard som redan finns i Minuba. För att göra detta, välj Inställningar => Administration => Mallar.

BILD

Nedan kan du se ett exempel på Planering, där serviceavtalen planeras automatiskt av Minuba. De order som är inlagda för service ingår i planeringen:

BILD

Bilden ovan visar överlappande registreringar onsdagen den 12/12. Om det inte ska finnas några överlappande registreringar måste detta stängas av i de allmänna inställningarna för serviceavtal. Överlappningen är i det här fallet i sin ordning och förklaras nedan:

Under perioden kl 09.00-14.00 har Kalle nu följande:

  • En frukostpaus på 30 minuter
  • Ett servicebesök på 1 timme
  • Ett servicebesök på 1 timme

Det ger totalt 2 timmar och 30 minuter under en 5 timmars period som Kalle hinner med. Därför planerar systemet automatiskt att de två registreringarna överlappar varandra.

Scrollar vi till nästa vecka kan vi se att de två servicebesöken som skulle göras i helgen (den 15/12 och 16/12) har flyttats till Sarahs nästa arbetsdag måndagen den 17/12 då den 15/12 och 16/12 inte passar in i hennes anställningstid.

På samma sätt kommer automatisk schemaläggning att pusha en uppgift om den hamnar på en semester eller om den anställde är fullbokad. Ett schema kan skjutas upp till 10 dagar framåt i tiden. Det kommer aldrig att schemaläggas tidigare än servicedatumet.

BILD