Automatiska tillägg

I följande artikel genomgår vi hur du kan lägga till automatiska tillägg på tidrapporteringen. Om du som Administrator vill hålla koll på vilka tillägg som används för specifika uppgifter, eller om du vill ha en mer detaljerad bild av omkostnaderna för dina anställda på kalkylbladen så kan du använda den automatiska tilläggsfunktionen.

För att komma igång med detta behöver du först skapa ett systemtillägg. Ett systemtillägg är helt enkelt ett tillägg som administreras av systemet och inte användaren.

Du klickar på Kugghjulet à Administration à Arbetstids-, tilläggs – och frånvarotyper. Därefter klickar du överst i det högra hörnet på ”Skapa ny” och väljer ”Skapa ny tilläggstyp”. Kom ihåg att kontrollera så att systemtillägg är ikryssat om den ska användas som ett automatiskt tillägg.

Montören kan varken välja eller se dessa tillägg när han registrerar sin tid. Däremot kan du välja att ställa in så att tilläggen automatiskt kopplas till tidrapporteringen. När du skapat de önskade tilläggen väljer du de arbetstider som de skapade tilläggen ska gälla för:

När montören registrerar sin tid, så kommer ett ”Restid” som syns i bilden ovan också att registreras men detta kommer montören inte att se.

Kör hårt!