Avancerade funktioner i materialregistreringen - Minuba

Avancerade funktioner i materialregistreringen

Om du vill slå ihop linjer, lägga till rabatter, marginal eller liknande så kan du göra det via Minubas avancerade funktioner. Detta väljer du genom att klicka på knappen i övre höger hörn i materialregistreringen på ditt arbetskort, ditt extraarbete eller din faktura.

Genom att klicka på knappen aktiverar du en meny med följande funktioner:

Materialregistreringen på ett arbetskort

Om du vill slå ihop linjer, lägga till rabatter, marginal eller liknande så kan du göra det via Minubas avancerade funktioner. Detta väljer du genom att klicka på knappen i övre höger hörn i materialregistreringen på din arbetsorder, ditt extraarbete eller din faktura. Genom att klicka på knappen aktiverar du en meny med följande funktioner:

Avancerade funktioner på arbetskortet

  • Välj fält: ger dig möjligheten att välja vad du har lust att se i materialregistrering generellt
  • Byt till skannerläge: här växlar du mellan att registrera dina material med skanner eller tangentbord
  • Slå ihop linjer: en funktion som hjälper dig att slå ihop linjer, antingen dem som i förväg är markerade, eller en vald förinställd funktion.
  • Sätt marginal på linjer: här kan du sätta en vald marginal på material, antingen dem som i förväg är markerade, eller en vald förinställd funktion.
  • Sätt rabatt på linjer: här kan du sätta en vald rabatt på dina material, antingen dem som i förväg är markerade, eller en vald förinställd funktion.
  • Flytta rader till arbetskort: ger dig möjligheten att flytta linjer mellan olika ordrar i Minuba.
  • Radera material: här kan du radera linjer från materialregistreringen.