Få överblick över faktureringen med uppföljning och anteckningar - Minuba

Få överblick över faktureringen med uppföljning och anteckningar

Under ’Fakturering’ i toppmenyn kan du få ett överblick över alla de fakturor du har i Miniba.

Om du behöver styra faktureringen ytterligare, kan du arbeta med ’Uppföljning’ via datum och anteckningar genom att klicka på ”Lägg till uppföljning” i kolonnen Uppföljning.

Denna funktion gör det möjligt att lägga ett datum för ’deadline’ eller när man senast ska ha reagerat på fakturan eller fakturautkastet.

 

När du har klickat på ”Lägg till uppföljning” kommer ett fönster fram där du kan:

  • Välja ett senast-datum för uppföljning
  • Lägga till en anteckning
  • Markera om anteckningarna och datumet ska raderas när fakturan är godkänd och behandlad

Klicka på ’OK’ när du är klar och vill spara til uppföljning.

 

 

Nu kan du se både datum och anteckning i översikten över fakturorna.

Om ett datum för uppföljning har överskridits blir texten under kolonnen ’Uppföljning’ markerad med röd färg.

 

Du kan alltid följa med i aktiviteterna som sker i samband med uppföljning i ’Händelseförlopp’ på det arbetskort som fakturan är knuten till.

Så jobbar du med uppföljning av fakturor och fakturautkast i Minuba!