Hur kan jag importera flera adresser med samma adresstyp på en kund? - Minuba

Hur kan jag importera flera adresser med samma adresstyp på en kund?

I följande artikel ska vi genomgå hur du kan importera flera adresser på en kund som har samma adresstyp. En adresstyp kan vara en fakturaadress eller en installationsadress.

Om du har en kund som har flera olika installationsadresser kan du använda importfunktionen för att läsa in dem på en gång.

OBS! Kunden måste vara registrerad i förväg i Minuba innan du importerar adresserna.

För att importera kundadresserna ska du klicka på Kugghjulet >> Kunder.

 

Därefter väljer du ”Importera kundadresser från fil” under knappen ”Import/Export”.

Då kommer ett pop-upp fönster fram om där du kan bifoga filerna som innehåller kundadresserna. Filen ska vara i csv-format.

 

På kundimport-sidan kan du nu välja vilka kolonner du vill lägga till. Du ska i förväg ha skapat en Excel-fil i csv-format med de kolonner du vill läsa in, så som kundnummer, namn, adresstyp, adress, ort osv. Om du dessutom har valt att sätta en rubrik över varje kolonn så kan du markera detta i Minuba före inläsning, så kommer Minuba själv att förstå vad kolonnerna betyder.

 

 

När du är färdig med att välja de kolonner du önskar och är klar till själva inläsningen ska du klicka på ”Spara och läs in”.

Dina kundadresser kommer att sparas om de läses in korrekt. Om de inte läses in korrekt kommer du att få ett felmeddelande med detta samt vad du behöver göra för att rätta felet. Du kan välja att acceptera meddelanden genom att klicka på ”Spara och läs in” igen och dina kundadresser blir sparade. Du kan även välja att klicka på knappen ”Avvisa” och rätta din CSV-fil innan du läser in den igen.

Alla kundadresser kommer att sparas under det kundnummer som är angivet.

Så gör du när du ska importera kundadresser av samma typ!