Hur kan jag planera min egen tid på datorn och i appen?

I följande artikel ska vi genomgå processen för planering av egen tid i Minuba.

Innan du kan registrera planerad tid ska du varat illdelad ”rollen” som tillåter detta i Minuba. Rollan ”Planera egna timmar” gör det möjligt för dit att göra så kallade ”planerade” tidregistreringar under Min tid och Min plan.

Om du är ”Administrator” i Minuba eller redan har rollen som kan ge dig tillgång till Planering, så är ”Planera dina timmar – rollen” tillgänglig helt automatiskt.

 

Du eller en administrativ användare i din verksamhet kan ge dig rollen genom att klicka på ”Kugghjulet” i övre höger hörn och därefter välja ”Administration”.

 

Därefter väljer du ”Användare” och klickar på den användare som du vill tilldela rollen till.

 

Under ”Redigera användare” hittar du ”Roller” och under ”Tillgängliga roller” hittar du ”Planera egna timmar”. Denna drar du över till lådan med valda roller.

 

Nu när du har blivit tilldelad rollen kan du planera egen tid under sidorna ”Min Tid” och ”Min Plan” i Minuba.

Båda sidorna har en kalender där du kan klicka på den dag eller tid som du vill planera på. När du har klickat kommer ett pop-up fönster fram som hjälper dig med att specificera din registrering.

Här kan du bland annat ange specifik tidspunkt samt vilket uppdrag det gäller. När tid och uppdrag är på plats ska du besluta dig om du vill rapportera tiden (redan arbetad tid) eller om du vill planera tiden (ännu ej arbetad tid).

Planlera tiden i appen

För att du ska kunna planera tiden i din app ska du vara tilldelad roller ”Planera egen tid” precis som det beskrivs ovan.

När du registrerar tid under Min Tid kan du välja om om timmarna ska planeras eller rapporteras.

Om du vill planera tiden gör du det genom att välja ”Ja” under planerad tid.

 

Så planerar du tid i Minuba!