Hur kan jag se när nästa planerade tid ligger på en order?

I denna artikel genomgår vi hur man kan se när nästa planerade tid för ett uppdrag är. Det hjälper dig med planeringen, ger dig bättre överblick och skapar transparens i arbetet.

 

Börja med att klicka på fliken ”Planering” i toppmenyn. Här kan du se aktiva ordrar på vänster sida. Om det finns rapporterad tid på ordern (uppdraget är aktivt och arbetstid finns) eller planerad tid i framtiden, så kommer raden att vara grön och ha ”Status/Planerad” som status.

 

Om du klickar på ”Menyknappen” i vänster hörn  så får du möjligheten att sortera i vilken information du vill se på planeringen. Här ska du välja ”Nästa tid”.

I den nya kolonnen som kommer fram kan du se datumet för nästa planerade eller rapporterade tid på ordern. Genom att se framtida ordrar kan du planera arbetet mer effektivt och få en bättre överblick. Du kommer inte att se planerade datum bakåt i tiden.

Tips!

Om du klickar på datumet för nästa tid så filtreras arbetsytan till att endast visa den period och de medarbetare som är kopplade till ordern under den planerade tid. Nu blir det extra tydligt att se hur tidsplanen ser ut för ett uppdrag och du kan göra eventuella ändringar eller planera in ytterligare tider åt medarbetarna.

Alla ändringar hamnar direkt i appen under ”Min Tid” hos montören – smidigt va!?

Nu kan du prova själv i din Minuba.

Så gör du, när du ska se nästa planerade eller rapporterade tid för en order under ”Planering”.