Låt dina kunder acceptera din offert online

Följande artikel beskriver hur du kan ge dina kunder möjligheten att acceptera offerter genom Minuba. Det betyder att du får ett meddelande via mail direkt när en kund har accepterat en offert.

När du väljer att arbeta med offerter, kan du visa dina kunder kalkyler på vilka material som ska användas och annan relevant information relaterad till arbetet via PDF.

För att skicka din offert till din kund ska du trycka på knappen ’Godkänn offert’ i höger hörn och välja ’Godkänna och skicka via e-post’. Du ska då i förväg ha definierat ett mail genom att skapa en specifik e-mail-mall i Minuba.

Du ska först ha skapat en e-mail mall i förväg, för att funktionen Godkänn Offert Online ska dyka upp. Se hur du skapar en sådan mall här.

Det är i detta, fördefinierade e-mail (din mall) som du kan lägga in knappen som gör det möjligt för kunden att acceptera din offert online.

Du väljer den mall du önskar att använda när du skickar offerten till kunden i ’drop down menyn’ innan du skickar ditt e-mail. Se bild till höger.

Mejlmall

Såhär ser det ut när kunden ska acceptera din offert online

När du har skickat iväg ditt e-mail med dina offertdokument och den speciella knappen, får kunden ett email med allt innehåll.

Här kan de klicka på en knapp för att läsa offertdokument och en kanpp för att acceptera offerten. När de har accepterat sin offert får du ett meddelande via epost med det samma. Snabbt och enkelt!

Acceptera offert i Minuba