Marginalintervaller till beräkning av försäljningspris

I Minuba kan man specificera sin marginal (sin vinst på en vara eller material) på många sätt. Ett sätt att använda sig av marginalintervaller är via en så kallad ”marginaltrappa”. Marginalintervaller ger dig möjlighet att differentiera marginal med grossistmaterialets pris som underlag. Du kan välja att lägga en högre marginal på material som inte kostar så mycket och lägre marginal på dyrare material.

Så här gör du:

Om du är Administrator kan du ställa in marginalintervallerna i Minuba under Företagsinställningar. Klicka på ”Inställningar”>> ”Företagsinställningar”.

Under avsnittet ”Fakturering” hittar du ”Marnigalintevaller för grossistmaterial i kronor”.

I exemplet ovan har vi specificerat att marginal på grossistmaterial ska beräknas utifrån ”kostnad” alltså det pris det kostar oss att köpa in varan för. Vi har dessutom angett att standardsatsen (standardmarginal) ska vara 30%.

I våra intervaller har vi definierat på detaljnivå vilken marginal en vara ska ha baserat på pris i kronor. Om varans kostnad hamnar utanför dessa ramar (eller intervaller) träder standardsatsen i kraft.

 

Så gör du när du ska specificera marginal i Minuba!