Spärra eller radera en kund i Minuba - Minuba

Spärra eller radera en kund i Minuba

  1. Spärra en kund

Om du ska radera en kund ska du först spärra kunden så att det inte längre går att skapa nya ordrar på kunden.

På kundlistan letar du upp den relevanta kunden. Håll musen över kunden så att knappen ”Spärra” blir synlig på den högra sidan.

Kunden finns nu i listan över spärrade kunder.

Det kan inte skapas nya offerter och ordrar på spärrade kunder, dock kommer det tydligt framgå i listan när du söker efter kunder vid skapande av order.

  1. Radera en spärrad kund

Du hittar alla dina spärrade kunder inne på dina kundkort. Kugghjulet – Administration – Kunder och sortera sedan på spärrade.

Du kan nu radera en kund genom att klicka på knappen Radera under Handlingar.

  • Om kunden är fakturerad kan du inte radera kunden (bokföringslagen).
  • Om det finns en godkänd order på kunden så ska ordern och omkostnaderna flyttas över till en annan kund.
  • Om ingen order gjorts på kunden kan du radera den direkt.

Om det finns en order eller aktivitet på kunden ska detta först flyttas över till en annan order.

Se nedan:

Så här raderar du en kund!

Kör hårt!