Synkronisera Minuba med din iOSkalender på mobilen:

Observera att denna funktionen endast är tillgänglig för administratörer. Kontakta din administratör och be om din länk för att koppla din Minubakalender till din kalender på din telefon.

Följ dessa steg för att synkronisera din Minubakalender med din IOSkalender:

1. Gå till ”inställningar” och..

 

2. Klicka på ”Konton och lösenord”

 

 

3. Tryck på ”Lägg till konto”

 

 

4. Välj ”annat” längst ner

 

 

5. Välj ”Lägg till prenumererad kalender”

 

 

6. Lägg in länken som du hittar i Minuba under Administration – Användare och välj den användaren som du önskar och sedan Kalendersynkronisering.

Detta är allt du behöver göra, nu finns prenumerationen och kalendern kommer att vara tillgänglig i kalenderappen.

Kör hårt!