Vad visar fliken ”Min tid”?

I följande artikel går vi igenom fliken ’Min Tid’.

På den vänstra sidan visas all planerad tid och utfört arbete i en kalender. Här är det möjligt att lägga till eller planera ett nytt arbete genom att klicka och dra (neråt) direkt till kalendern på önskad dag och tid. Det är också möjligt att redigera under redan registrerad tid genom att klicka på önskad registrering.

Om tiden är registrerad med en grå färg har den här tiden redan skickats in eller fakturerats, och det är inte längre möjligt att redigera den såvida du inte tar bort inlämningen eller öppnar låsta timmar.

Totalt antal registreringar under Flextimmar

Du kan klicka på den lilla pilen vid arbetstypen för att få fram fler arbetstyper under samma kategori och Minuba kommer ihåg valet till nästa gång. Om du inte hittar en tidstyp i översikten beror det på att inga timmar har registrerats för den här typen under den valda perioden. Du kan även se vad de olika färgerna betyder.

Det är möjligt att ändra den tidsperiod som visas på sidan genom att välja hur många dagar som ska visas under ’Visa’ i fältet ovanför kalendern. Det är möjligt att välja mellan 1 dag, 5 dagar, en hel vecka eller en hel månad. Samtidigt är det möjligt att gå framåt eller bakåt i tid, dagligen, veckovis och månadsvis med hjälp av pilarna på vänster sida av menyn.

Det är också här du lämnar in dina tidsrapporter genom att klicka på ’Inlämning’ och välja datumen du vill lämna in för.

 

Kör hårt!