Vilka genvägar kan jag använda när jag jobbar i materialregistreringen? - Minuba

Vilka genvägar kan jag använda när jag jobbar i materialregistreringen?

Det finns flera olika genvägar du kan använda när du arbetar i materialregistreringen i Minuba.

En ”genväg” är ett snabbkommando på ditt tangentbord som kan göra din vardag mer effektiv.

 

Förflytta dig mellan fält på en rad/linje

När du använder följande genvägar kan du förflytta dig mellan till exempel ”Antal” och ”Beskrivning” på en rad. Om du befinner dig i slutningen av en rad kommer kommandot att föra dig vidare till nästa rad.

TAB (förflyttar dig mot höger)

TAB + Shift (förflyttar dig mot vänster)

 

Förflytta dig mellan samma fält i en kolonn (upp och ned)

Du kan förflytta dig mellan fält i en kolonn vertikalt, dvs mellan ”Ántal”  i linje 2 till ”Antal” i linje 3.

Pil UPP (flyttar markören uppåt)

Pil NER (flyttar markören nedåt)

 

Välj en linje / Klicka i rutan

Du kan välja en linje som om du hade klickat på den, eller kryssa i rutan.

Shift + SPACE

 

Radera linjer

Du kan radera en eller flera utvalda linjer. Vid endast en linje fungerar det genom ett snabbt klick på ”papperskorgen” vid flera linjer öppnas den avancerade funktionen ”Radera linjer”.

Ctrl + DELETE

 

Multi-val av linjer

Du kan välja flera linjer på en gång. När du befinner dig på ett fält på en linje som du vill markera kan du använda de genvägar som beskrivs nedan. Om linjen inte är markerad så blir den markerad och för varje ”PIL upp” eller ”PIL ner” som man trycker under tiden som man håller Shift nere välj den efterföljande linje i den riktning som pilen pekar. Ta bort en markering genom att klicka på PIL i motsatt riktning.

Shift + PIL upp (linjen över)

Shift + PIL ner (linjen under)