Vad är ditt företags styrkor?

Med kunskap om och insikt i ditt företags styrkor blir det möjligt att hitta och välja de relevanta kunderna och de rätta uppdragen som passar för just din verksamhet.

Insikt i företaget gör det möjligt för dig att ta kontroll över din verksamhet och använda företagets kärnkompetenser för att bli starkare på marknaden.

Varför ska du ha koll på företagets styrkor?

Alltför få verksamheter har en tydlig bild av vad deras företags styrkor och kärnkompetenser är – vad de är bra på och inte minst vad som gör att kunderna väljer dem. Det kanske inte kommer som en är nyhet, men det är både lättare och bättre att sälja det vi faktiskt är bra på!

Utmaningen vi ser är att väldigt många säljer något annat än det de är bäst på. Detta på grund av bristande kunskap och för att det är svårt att säga nej till jobberbjudanden.

Alltför många hantverksföretag är ordermottagande (när företagets försäljningsarbete innebär att man väntar på att telefonen ska ringa). Den motsatta strategin är att aktivt påverka vilka kunder man drar in och vilka typer av uppdrag man vill jobba med.

bild symboliserar företags styrkor och hur kunskap om dem kan leda till framgång
bild visar miniräknare bredvid högar med mynt symboliserar lönsamhet

Hur tar du reda på era kärnkompetenser?

För att få kännedom om verksamhetens styrkor och svagheter kan man börja att titta på vad man är utbildade till i företaget. Håller ni er till arbetsuppgifter inom detta område? Därefter bör det utvärderas om det finns delar där man sitter på särskild kompetens inom området. Det kan t.ex. vara en elektriker som har särskild kunskap och kompetens inom förnybar energi.

Om du inte har en tydlig uppfattning om var kärnkompetenserna finns kan ett alternativ vara att granska avslutade ordrar och titta på var du har haft störst förtjänst per timme. Oftast finns det en direkt korrelation mellan höga intäkter och kärnkompetenser.

Det brukar vara väldigt lärorikt att genomföra denna granskning. Detta eftersom "nya" kärnkompetenser ofta kommer till ytan som annars inte hade uppmärksammats i första taget. Ditt orderhanteringssystem kan hjälpa dig att få en överblick över vilka slags arbeten som är mest lönsamma för företaget.

Kunskapen om styrkor och svagheter gör det möjligt att fokusera på de typer av kunder och uppdrag som är mest lämpliga för företaget.

Kunskap om företagets styrkor ger vinning

Med en djupare kunskap om och större insikt i ditt företags styrkor och svagheter blir det möjligt att göra en strategi för vilka kunder man ska "jaga" och vilka man kanske ska hålla sig undan från – med andra ord säga "Nej tack!" till.

På så sätt förändrar du verksamheten från att vara ett företag som tar emot ordrar till att vara ett företag som har överblick, kontroll och beslutsmakt över er dagliga verksamhet och framtid.

Lycka till med affärerna!

Faktaruta

Problemformulering

 Kärnkompetenser, fokus och företagsverksamhet– tydliggör vad du behöver arbeta med och vad du ska säga "NEJ" till.

Hur
  • Vad är vi utbildade till
  • Vilka är våra styrkor
  • Vad säger våra kunder
  • Vilka uppgifter kontaktar vår kund oss främst om
  • Gör aktiva val
  • Fatta aktiva beslut
Vinst  Kunskap om vilka uppdrag man ska säga "Ja" och "Nej" till – dvs omedelbart en större medvetenhet och på sikt en starkare verksamhet