Så maximerar du ROT-avdraget och får nöjda kunder

river kakel på vägg

Höjt tak för ROT-avdrag: Vad du behöver veta som hantverkare inför 2024

Riksdagen har beslutat att höja taket för ROT-avdraget från och med den 1 juli 2024. Detta beslut innebär nya möjligheter för både hantverkare och deras kunder, men det kräver också noggrann planering och förståelse för att maximera fördelarna. Här är vad du som hantverkare behöver tänka på när du fakturerar under 2024.

Vad innebär ROT-avdraget?

ROT-avdraget är en skattereduktion som privatpersoner kan använda för att dra av en del av arbetskostnaden vid renoveringar och underhållsarbeten i bostaden. Det nuvarande taket på 50 000 kronor per person och år höjs till 75 000 kronor från och med den 1 juli 2024.

Efter den nya höjningen kan alltså varje person använda totalt 75 000 kronor per år i ROT-avdrag. Samtidigt kan samma person även använda upp till 50 000 kronor per år i RUT-avdrag. RUT-avdraget kan användas för hushållsnära tjänster som städning, tvätt, trädgårdsarbete och barnpassning, utförda i eller nära hemmet. Detta innebär alltså att en person kan dra av totalt 125 000 kronor per år i kombinerade ROT- och RUT-avdrag.

För att vara berättigad till det nya ROT-avdraget måste personen som ansöker uppfylla följande kriterier:

 • Ska vara skattebetalare i Sverige: Personen måste betala skatt i Sverige.
 • Ska äga bostaden: Personen måste äga den bostad där arbetet utförs.
 • Ska vara minst 18 år gammal: Personen måste ha fyllt 18 år vid beskattningsårets utgång.
 • Ska ha skatt att reducera: Personen måste ha tillräckligt med skatt att reducera, eftersom ROT-avdraget är en skattereduktion.

Personen måste också anlita ett företag med F-skattsedel för att utföra arbetet.

hantverkare spacklar vägg

Viktiga att tänka på inför höjningen

För att dra nytta av det höjda ROT-avdraget måste både hantverkare och kunder vara medvetna om några viktiga punkter:

 1. Tidpunkten för fakturering:
  • Före den 1 juli 2024: Det gamla taket på 50 000 kronor gäller.
  • Efter den 1 juli 2024: Det nya högre taket på 75 000 kronor träder i kraft.

  Som hantverkare bör du informera dina kunder om detta för att de ska kunna planera sina projekt på bästa sätt. För större projekt kan det vara en fördel att dela upp arbetet så att faktureringen sker både före och efter den 1 juli för att maximera avdragsmöjligheterna. OBS! Tänk på att det är betalningsdatumet som styr vilket års tak som gäller för ROT-avdraget. Så om din kund betalar fakturan före 1 juli 2024, gäller det nuvarande taket på 50 000 kronor.

 2. Planering och kommunikation:
  • Informera kunderna i god tid om förändringarna. Många kunder kan behöva planera sina projekt runt dessa datum för att fullt utnyttja avdraget.
  • Var tydlig i kommunikationen om hur faktureringen kommer att ske och hur de nya reglerna i samband med höjt ROT-avdrag påverkar kostnaderna för deras projekt.
 3. Dokumentation och administration:
  • Säkerställ att du har korrekt och uppdaterad dokumentation för alla arbeten som utförs. Detta inkluderar detaljerade fakturor som tydligt visar arbetskostnaden separat från materialkostnaden.
  • Håll koll på hur mycket avdrag som har använts för varje kund under året för att undvika att överskrida taket.

Läs mer om vad du ska tänka på vid fakturering här

Hur hjälper du dina kunder att maximera avdraget?

 1. Fördelning av arbete:
  • Planera arbetet så att det fördelas över både första och andra halvåret av 2024. Detta gör att kunderna kan utnyttja båda taken, det gamla och det nya.
 2. Kundrådgivning:
  • Ge råd till kunder om hur de kan optimera sina avdrag. Till exempel, om ett par äger en bostad tillsammans, kan de maximera avdraget genom att båda utnyttjar sina individuella tak.
 3. Uppföljning:
  • Följ upp med kunderna efter att arbetet är utfört för att säkerställa att de har ansökt om avdraget korrekt och att alla nödvändiga dokument har skickats till Skatteverket.

Höjt ROT-avdrag erbjuder stora möjligheter

Den höjda taket för ROT-avdraget erbjuder stora möjligheter för både hantverkare och kunder. Genom att planera arbetet noggrant, informera kunderna i tid och administrera faktureringen korrekt, kan hantverkare hjälpa sina kunder att maximera sina avdrag och samtidigt främja sitt eget företag.

Genom att vara proaktiv och transparent med kunderna, kommer det att stärka förtroendet och säkerställa att alla parter får ut så mycket som möjligt av de nya reglerna.

Att ha ett bra orderhanteringssystem som gör hanteringen av rotavdrag enkel är även det en stor hjälp för dig som hantverkare. Med Minubas orderhanteringssystem kan du smidigt aktivera och hantera avdrag för ROT, RUT och Grön teknik medan du utför och registrerar arbetet. Detta gör administrationen vid fakturering och skatteavdragsansökningar enkel, smidig och så korrekt som möjligt.

Lycka till!

Prova Minuba helt gratis!

 

 

Dela innehållet