Räkna ut ditt täckningsbidrag och skydda dig mot prisökningar vid offertberäkning

Påverkar prisökningar på byggmaterial din offertberäkning?

Offertberäkning är en viktig del av din affärsstrategi eftersom det påverkar din omsättning och ekonomi. Därför är det viktigt att ta hänsyn till potentiella prisökningar om de inte redan ingår i priset på din offert. Det kräver att du har koll på vad ditt täckningsbidrag per timme är.

För att skydda dig mot prisökningar vid offertberäkning är det nödvändigt att:

 • Känna till nivån för täckningsbidrag per timme i ditt företag.
 • Konsekvent använda täckningsbidrag per timme vid offertlämnande.
 • Använda täckningsbidrag per timme vid kontroll av fakturor.
 • Ge kunden en kort acceptfrist för offerten så att du kan justera priset vid ökningar av materialkostnaderna.
 • Inkludera en klausul i offertvillkoren som anger att priset kommer att stiga om materialkostnaderna ökar.

Genom att utgå från dessa 5 punkter undviker du att ge felaktiga offerter.

Vad är täckningsbidrag?

Täckningsbidraget är beloppet som återstår när kostnaderna för att producera en produkt eller tillhandahålla en tjänst dras av från den totala försäljningen.

Täckningsbidraget visar hur mycket varje såld produkt eller tillhandahållen tjänst bidrar till att täcka kostnaderna och generera vinst.

Fördelar med att beräkna täckningsbidrag

En fördel med en offertberäkning baserad på täckningsbidrag per timme är att du åtminstone täcker dina fasta kostnader. På så sätt blir du mindre sårbar för prisökningar på material och liknande.

Vad täckningsbidraget per timme bör vara kan variera från företag till företag. Men siffran bör ligga på en nivå där företaget tjänar pengar. En vanlig nivå för täckningsbidrag per timme är 300 SEK, men det bör beräknas specifikt för ditt företag. Faktorer som storleken på fasta kostnader påverkar målsättningen och det individuella företagets mål.

Om du känner till målsättningen för vad täckningsbidrag per timme ska vara i ditt företag får du flera fördelar:

 1. För det första vet du att om du lämnar en offert som motsvarar målsättningen, om du kommer du att nå din budget och om projektet går som förväntat.
 2. För det andra har du en tydlig målsättning när du fakturerar ärendet. Du vet att du måste uppnå till exempel 300 SEK i täckningsbidrag per timme för att nå budgeten. Tack vare sådana riktlinjer i det dagliga arbetet kommer du upptäcka att det blir lättare att säga ”nej tack” till uppdrag och du kommer att tjäna mer pengar.

Utöver det kommer du att uppnå följande 5 fördelar genom att beräkna ditt täckningsbidrag:

Få insikt i företagets ekonomi

 1. Beräkningen av täckningsbidrag ger en klarare bild av ditt företags ekonomiska prestation samt hur varje uppdrag bidrar till täckningen av fasta kostnader och ökning av vinsten.

Bättre beslutsfattande

 1. Genom att ha kunskap om täckningsbidraget kan du fatta välgrundade beslut om projekttyper, priser och kostnader.

Ökad fokus på företagets kostnader

 1. Beräkningen av täckningsbidrag ger företaget en anledning att minska onödiga kostnader som kan påverka möjligheten att öka vinsten.

Förbättrad produktivitet

 1. Genom att fokusera på uppdrag med högt täckningsbidrag kan företaget öka sin produktivitet och effektivitet.

Ökad lönsamhet

 1. Genom att öka täckningsbidraget kan företaget öka sin vinst utan att behöva ändra på försäljningsvolymen.

Det kan vara nödvändigt att justera målsättningen om det sker förändringar i antalet anställda eller om de fasta kostnaderna ändras, etc.

Hur tar du hänsyn till branschens prisökningar?

För att minska risken för prisökningar efter att offerten har lämnats kan en strategi vara att ge kunden en kort frist för att acceptera offerten. Du kan också förbehålla dig rätten att justera priset vid eventuella ökningar av byggmaterial, så att detta kan faktureras vidare till kunden. Dessutom kan du inkludera en klausul i offerten som anger att priset kommer att stiga om materialkostnaderna ökar.

Dela innehållet