En smart hantverksapp som gör skillnad - Minuba

En smart hantverksapp som gör skillnad

Stress Succes august

Är det stressigt efter sommarsemestern? Så här kan du hantera arbetsflödet på ett mer effektivt (och stressfritt!) sätt

Många hantverkare upplever semesterns baksida när de kommer tillbaka till kontoret och telefonerna har börjat ringa igen. Både nya och gamla uppdrag ska hanteras, samtidigt som gamla medarbetare kanske slutar och nya tillkommer.

När sysselsättningsnivån ökar, så ökar även behovet för nya resurser och effektiv arbetsplanering. Nu är det dags att titta på vilka verktyg som kan underlätta arbetet och bidra till att minska stressen för både ledare och medarbetare.

Smartare planering bidrar till en smartare arbetsgång

Med Minubas planeringsverktyg kan du se vilka uppdrag du har i din pipeline, samt hur mycket tid som medarbetarna ska lägga ner på olika projekt. Du får alltså full överblick över kommande period och resursmässiga behov. Detta betyder att du alltid kan ”ta tempen på företaget” och ställa frågan: är det dags att ta in nya uppdrag, eller är allt fullbokat?

När du planerar dina projekt i Minuba, hamnar dessa direkt i appen på mobilen (eller plattan) hos medarbetarna och de vet de precis vad som ska göras och när! Varje kalenderpost i appen leder dem till ett arbetskort/arbetsorder där de kan rapportera tid eller registrera material samma dag som arbetet utförs och du slipper att slösa med tiden!

Följa med i alla projekt – oavsett vart du befinner dig!

Det finns många fördelar med att använda Minubas planeringsverktyg. Ett av de alla största fördelarna är, att du kan överlåta materialregistrering, dokumentation, kvalitetssäkring och tidrapportering till dina medarbetare. Du kan alltså fokusera på dina långsiktiga mål, samtidigt som arbetet blir gjort!