Aktivera Webbplatsmodul / Webbintegration med Minuba

Denna artikel handlar om hur du aktiverar Webbplatsmodulen i Minuba. Om du inte har IT kundskaper kan det vara en bra idé att involvera en it-kunnig i processen.

Du har möjligheten att skapa en så kallad ”sign form” eller fält på din hemsida som kopplas till Minuba. Alla dess fält kallas för ”Labels”.

Du kan börja med läsa mer funktionen här: https://minuba.se/minuba_funktioner/webintegration-via-php-eller-wordpress/

 

Här får ni baskoden.

Administration >> Webbplatsmodul

”Välj orderkategori” = vilken ordertyp de ska komma in som i Minuba (typ WebbOrder)

”Välj webbservertyp” = vilken typ av kod som ska genereras utifrån vilken plattform er hemsida är skapad på.

”Tillgängliga fält” = vilka ”Labels” ni kan använda

Här kan du se hur ett färdigt exempel kan se ut på din hemsida:

https://minuba.se/website-modul/

Få en offert direkt in i Minuba från din hemsida

Minuba omvandlar informationen och skapar ett utkast till en offert åt dig automatiskt,

”Rubrik” blir till ”Order rubrik”

”Beskriv arbetet som ska utföras” blir till ”Arbetsbeskrivning”

Och kontaktuppgifterna hamnar såklart som kontaktinfo.

 

Tips!

I Minuba kan du skapa en ”Ordertyp” under Administration som kan heta WebbOrder och ge den en färg. Då kan alla offerter från webben automatiskt få denna ordertyp och du vill kunna se dem när du loggar in under Överblick.

Du administrerar vilken ordertyp allt från webben ska hamna under via ”Administration” Webbplatsmodul”

Så gör du när du ska aktivera Webbplatsmodulen / Webbintegrationen i Minuba!