Så använder du "Anläggning" i Minuba - Minuba

Så använder du ”Anläggning” i Minuba

Denna artikel beskriver hur du jobbar med ”anläggningar” på datorn samt i appen.

Anläggningar på ett arbetskort på datorn

På ett arbetskort eller ett serviceavtal så kommer en tillkopplad anläggning att visas som en tabell. Detta gäller för alla ordrar och serviceavtal.

Anteckningar kopplat till anläggningen är som utgångsläge dolda men kan visas genom att trycka på ”Anteckningar” knappen på den högra sidan av varje rad. Anteckningar på anläggning blir visat som en undertabell. Avvisade anteckningar kommer att vara överstrukna.

 

Genom att trycka på ’Tabellfunktioner’ (knappen med de tre lodräta strecken) i det högra hörnen kan man välja vilka fält man vill se i tabellen.

Du kan endast koppla på en anläggning eller skapa en ny när ordern / arbetskortet är sparat och godkänt i Minuba. Koppling av andra anläggningar eller skapande av ny anläggning till ordern fungerar som tidigare utifrån ’lägg till anläggning’ i listan.

 

Genom att välja ”[Ny anläggning]” blir du navigerad till en ny sida där du kan skapa anläggningen.

Denna sida är samma sida som den man kommer till när man navigerar via Administration -> Anläggning -> Skapa ny -> Anläggning

En skillnad i att skapa en ny anläggning på detta sätt (baserat på en order) är att information om kunden från ordern fylls i automatiskt på anläggningen.

Information man kan fylla i om anläggningen har utökats med 2 valfria fält:

  • ”Anläggningens placering hos kunden”
  • ”Anläggningens namn/nummer hos kunden”

När du har skapat en ny anläggning kan du navigera tillbaka till arbetskortet genom att trycka på ”Tillbaka till arbetskort” på pilen överst till vänster på sidan.


Anläggningar på ett arbetskort i appen

För att se och redigera anläggningar på en order via appen, klicka på den relevanta ordern som har en eller flera anläggningar.

Klicka på anläggningen för att komma in på själva anläggningssidan.

Anläggningssidan innehåller information om anläggningarna och här kan du skapa, redigera eller ta bort anläggningsanteckningar.

BILD

Som standard visas alla ej raderade anteckningar. Du kan klicka på på / av-knappen för att se de raderade anteckningarna som visas med en streckad linje.

På anläggningssidan kan du klicka på plusikonen längst ned till höger för att skapa en ny anläggningsanteckning.

BILD

För varje anläggningsanteckning kan man klicka på inställningarna (de tre vertikala punkterna). När du gör detta visas ett fönster där du kan välja om du vill redigera anläggningsanteckningen eller ta bort den.

 


 

Här används anläggning

Under avsnittet ’Serviceavtal’ och ’order’ visas alla de platser där anläggning är kopplat.

Detta ger dig en bra överblick över alla de platser där anläggning används.