Anteckningar på arbetskort och kunder i appen

I denna artikel visar vi hur du går tillväga för att lägga till anteckningar på arbetskort och kunder i appen. Klicka på någon av länkarna nedan för att komma direkt till avsnittet.

Anteckningar på kunder

Anteckningar på arbetskort

Anteckningar på arbetskort

• Lägg till anteckningar på arbetskortet
• Lås anteckningar för administratörer
• Visa raderade anteckningar

Du har möjlighet att lägga till interna anteckningar på arbetskort i appen. Interna anteckningar kommer inte att vara synliga för dina kunder.
Du lägger till anteckningarna på ordern genom att trycka på plustecknet längst ner och sedan välja ”Anteckningar”.

Anteckningar på arbetskort och kunder i appen: Bilden visar hur du lägger till anteckning på order

Det finns två typer av anteckningar – anteckning på arbetskort och anteckning på kund.

Anteckning på arbetskort kan endast ses på den order de skapas på, medan anteckning på kund kommer att synas på alla ordrar kopplade till kunden i fråga.
Du kan använda anteckningar för att skriva allmänna meddelanden om kunden, som t.ex att du måste komma ihåg att ringa kunden innan du kommer fram. Det kan även vara konkreta anteckningar för själva arbetet, som t.ex information om att delar av arbetet ännu inte är utfört och måste göras.

Lås anteckningar till administratörer

Om du skriver en anteckning på en order som endast är menad för anställda med administrativa rättigheter (rollen Administratör eller Fakturering) kan du låsa anteckningen så att den bara kan visas för denna typ av medarbetare.

Detta innebär alltså sedan att anteckningen inte kan visas av anställda utan administrativ roll.

En ikon av ett öga kommer att visas, som indikerar att anteckningen endast är synlig för anställda med administrativa rättigheter.

OBS: Den här funktionen är inte tillgänglig för Minuba GO användare

Anteckningar på arbetskort och kunder i appen: Bilden visar hur du låser anteckningar till administratörer på arbetskort

Se raderade anteckningar på arbetskortet

Du kan se raderade anteckningar genom att trycka på knappen ”Visa borttagna”, som du hittar ovanför anteckningarna. Du kan sedan klicka på ”Göm borttagna” för att bara se de aktiva anteckningarna igen.

 

Anteckningar på kunder

Anteckningar på kundinformationen

När du klickar på en kund visas en översikt över de anteckningar som skapats för denna kund.

Om du klickar på symbolen ”+” är det möjligt att lägga till en ny anteckning

I menyn till höger vid anteckningen, är det möjligt att redigera och ta bort anteckningar.

 

Har du några frågor angående hur du lägger till anteckningar på arbetskort och kunder i appen eller något annat rörande Minuba så går det bra att kontakta oss både via telefon och mail.