Anteckningar på arbetskort och kunder - Minuba

Anteckningar på arbetskort och kunder

Du har möjlighet att lägga in anteckningar på dina ordrar som endast är för internt bruk. Detta innebär att det som står i anteckningarna inte kommer ut till kunden.

Det finns två ställen för anteckningar – på arbetskortet och på kunden.

Arbetskortsanteckningar följer endast med den ordern som anteckningen blivit skriven på.

Kundanteckningar följer med kunden och kommer därför att finnas med på alla ordrar relaterade till kunden.

Du kan använda anteckningar till att skriva generella noteringar om kunden, som t.ex. att komma ihåg att ringa till kunden innan ankomst.

Det kan också vara konkreta noteringar på själva ordern, som t.ex. att du inte slutfört en del av arbetet på grund av oförutsedda händelser.

Lås Anteckningar till administratören

Om du skriver en anteckning om ett ärende som uteslutande är riktad till anställda med administrativa rättigheter, kan du låsa anteckningen.

Det gör då att anteckningen inte kan ses av någon medarbetare som inte har den korrekta rollen.

Det kommer att finnas ett öga som indikerar på att anteckningen endast är synlig för anställda med administrativa rättigheter.