Anteckningar på arbetskort och kunder

Denna artikel går igenom hur du lägger till anteckningar på arbetskort och kunder

Du har möjlighet att lägga in anteckningar på dina ordrar som endast är för internt bruk. Detta innebär att det som står i anteckningarna inte kommer ut till kunden.

Det finns två ställen för anteckningar – på arbetskortet och på kunden.

Arbetskortsanteckningar följer endast med den ordern som anteckningen blivit skriven på.

På anteckningar på arbetskortet kan du också lägga in länkar som blir klickbara på webben och i appen. (detta gäller inte anteckningar på kunder)

Anteckningar på arbetskort och kunder - Infoga anteckning - Anteckning på arbetskort

 

Kundanteckningar följer med kunden och kommer därför att finnas med på alla ordrar relaterade till kunden.

Du kan använda anteckningar till att skriva generella noteringar om kunden, som t.ex. att komma ihåg att ringa till kunden innan ankomst.

Det kan också vara konkreta noteringar på själva ordern, som t.ex. att du inte slutfört en del av arbetet på grund av oförutsedda händelser.

Lås Anteckningar till administratören

Om du skriver en anteckning om ett ärende som uteslutande är riktad till anställda med administrativa rättigheter, kan du låsa anteckningen.

Det gör då att anteckningen inte kan ses av någon medarbetare som inte har den korrekta rollen.

Det kommer att finnas ett öga som indikerar på att anteckningen endast är synlig för anställda med administrativa rättigheter.

Anteckningar på arbetskort och kunder - Infoga anteckning - Anteckning på kund

 

 

Lägg till dokumentation på kundkortet

Om du vill lägga till dokumentation på en kund ska du först söka fram den kund det gäller.

Kugghjulet >> Kunder

Därefter söker du på kundens namn i sökrutan och väljer kunden genom att klicka på namnet.

Inne på kundens sida hittar du sektionen ”Dokumentation”. Här kan du lägga till eller ändra i dokumentation.

Om det finns dokumentation på kunden kommer denna automatiskt att överföras på alla ordrar för denna kund. Om du vill ändra i dokumentationen måste du göra det inne på kundens sida.

Genom att ha dokumentation på kunden behöver du inte lägga det på varje order och sparar tid. Du kan även vara mer säker på att du inte glömmer något.

 

Har du några frågor angående anteckningar på arbetskort och kunder, tveka inte på att kontakta oss via telefon eller mejl.