Avdelningar i Minuba

Skapa ny avdelning

Lägg till bankinformation och adresser på dina avdelningar

Sätt en standardmarginal på dina avdelningar

Lägg till eller ta bort anställda på dina avdelningar


Skapa ny avdelning i Minuba

Du kan skapa en ny avdelning i Minuba via Administration -> Avdelningar.

Du kommer nu att se en lista över dina skapade avdelningar. Du skapar en ny avdelning genom att klicka på ’Skapa ny’ i det övre högra hörnet och välja ’Infoga ny avdelning’ längst ned i menyn.

Skriv ett namn för avdelningen och lägg till dina anställda på din nya avdelning.


Lägg till bankinformation och adresser på dina avdelningar

För varje avdelning kan du skapa en separat uppsättning bankinformation och adressinformation. På så sätt kan du skriva över företagets uppgifter med avdelningens på de orderbekräftelsehandlingar och fakturor som skickas till kunder.

Du måste vara medveten om att avdelningens namn och adressuppgifter används på pdf:er, så fyll i allt eller inget. Om du fortfarande vill använda informationen från företagsinställningarna, lägg inte till adress eller bankuppgifter.

För att lägga till bankuppgifter och/eller adress måste du gå till sidan där du kan ändra information om avdelningen. Här, längst ner på sidan, kan du klicka på ”Lägg till adress” och/eller ”Infoga bankinformation” för att lägga till adress och/eller bankuppgifter till avdelningen:

Avdelningar i Minuba - Bild på 'Redigera avdelning'

Du kommer nu att ha möjlighet att ange önskad information:

Om du vill radera informationen och därmed använda informationen i dina företagsinställningar klickar du helt enkelt på ’Använd företagets adressuppgifter’ och/eller ’Använd företagets bankinformation’.


Sätt en standardpåslag på dina avdelningar

Om de olika avdelningarna i ditt företag har specifika marginaler de generellt tar för grossistmaterial kan du ställa in Minuba så att marginalen automatiskt sätts in när du lägger in produktlinjer på t.ex. offerter och fakturor.

På den specifika avdelningen finns fältet ’Förskott på grossistmaterial’. Ange här standardpåslag för avdelningen i procent (procenttecknet ska utelämnas).

Sätt en standardmarginal på dina avdelningar i Minuba

Fältet ’Påslag på grossistmaterial beräknas utifrån:’ avgör om påslaget beräknas från grossistens listpris, eller efter att dina rabatter hos grossisten har dragits av,  kostnad. Här kan du alltså ställa in ett annat påslag för denna specifika avdelningen än det du har som generell standard eller på dina grossister.

Avdelningar i Minuba - Påslag på grossistmaterial beräknas utifrån: Standard, Listpris eller Kostnad

Vill du veta mer om påslag och beräkning av täckningsgrad i Minuba kan du läsa mer kring detta i dessa artiklar:

Påslag och priser på ditt material i Minuba: Så här fungerar det – Minuba

Beräkning av påslagsprocent och täckningsgrad i Minuba – Minuba


Lägg till eller ta bort anställda på dina avdelningar

Du lägger till en anställd genom att dra den från rutan ’Tillgängliga användare’ till rutan ’Tillgängligaanvändare’ eller genom att dubbelklicka på önskad medarbetare. Alternativt kan du markera ett eller flera namn på listan i rutan ’Tillgängliga användare’ och klicka på ’>>’ för att koppla de valda användarna till avdelningen.

Lägg till användare

På samma sätt kan du ta bort anställda från en avdelning genom att dra dem från rutan ’Anslutna användare’ till rutan ’Tillgängliga användare’, genom att dubbelklicka på den medarbetare du vill ta bort, alternativt genom att välja ett eller flera namn i listan över anslutna användare och klicka på ’<<’ för att ta bort användare från avdelningen.

Ta bort användare

Dina medarbetare kan tilldelas flera avdelningar om du behöver det.

 

Det var allt om avdelningar i Minuba. Om du har fler frågor, vänligen kontakta oss via telefon eller mejl!