Beräkning av påslagsprocent och täckningsgrad i Minuba

För att ha en sund verksamhet är det viktigt att ha rätt påslag/pålägg och täckningsgrad. Vilken täckningsgrad du behöver för ordrar i ditt företag beror på vilka typer av uppgifter företaget arbetar med och uppgiftens riskprofil. Ju högre täckningsgrad du har på en order, desto bättre affär har det varit.

För att nå upp till din önskade täckningsgrad behöver du sätta ett påslag på det du säljer.

I Minuba finns det många sätt att ställa in företagets vinster, och de olika sätten kan kombineras. Den här artikeln ger dig en översikt över hur beräkningen av försäljningspris fungerar i Minuba.

Ord och förklaringar

Påslag, även kallat pålägg – är det man lägger ovanpå varukostnaden när man prissätter en vara.  Efter påslaget får du fram ett försäljningspris.

Täckningsbidrag – är ett nyckeltal i kronor som används för att beräkna hur mycket specifika ordrar bidrar till att betala de kostnader som är gemensamma för alla ordrar. Det ska alltså täcka alla de kostnader du har i ditt företag. 

Täckningsgrad – Täckningsgrad, eller TG som det också kan benämnas, är ett nyckeltal som används för att beräkna hur stor procentuell andel av försäljningspriset som utgörs av täckningsbidraget. Med täckningsbidraget avses den summa av försäljningsintäkterna som återstår efter att de rörliga varukostnaderna har dragits av.

Påslag och täckningsgrad – vad är skillnaden?

Minuba arbetar med både påslag och täckning och gör det på följande sätt:

Påslag% är täckningbidrag (vinst) i % räknat från inköpspriset.

Påslagsberäkning: (Försäljningspris – Inköpspris) / Inköpspris * 100 %

Exempel: Inköpspris 30 SEK, försäljningspris 50 SEK: (50 SEK – 30 SEK) / 30 SEK * 100 % = 66,7 % påslag

I Minuba kan du ställa in ditt påslag på många olika sätt så att du får fram ett försäljningspris som resulterar i din täckningsgrad.

Påslag på materiallinjer i Minuba

Täckningsgrad är täckningsbidrag i % beräknat på försäljningspriset.

Beräkning av täckningsgrad: (Försäljningspris – Inköpspris) / Försäljningspris * 100 %

Exempel: Inköpspris 30 SEK, försäljningspris 50 SEK: (50 SEK – 30 SEK) / 50 SEK * 100 % = 40 % täckningsgrad

Se din täckningsgrrad i Minuba. Följ i realtid när du arbetar med din order

 

Påslag beräknad utifrån kostnad

Fördelen med att beräkna påslag utifrån kostnad är att det är lätt att förstå.

Beräkning av påslag: Kostnad * (100% + Påslag%) / 100%

Exempel: En vara kostar 30 SEK och påslag är satt till 30 %, här blir försäljningspriset 39 SEK.
30 kr * (100 % + 30 %) / 100 % = 39 kr.

 

Påslag på basis av listpris

Fördelen med att beräkna påslag utifrån listpriset är att man behåller en ev. rabatt som du har förhandlat fram med din leverantör.

Beräkning av påslag: Listpris * (100% + Påslag%) / 100%

Exempel: En vara har ett listpris på 40 SEK, ditt inköpspris är 30 SEK och påslag är satt till 30 % på listpris. Här blir försäljningspriset 52 SEK.
40 kr * (100 % + 30 %) / 100 % = 52 kr.

När du får rabatt från din leverantör blir den verkliga vinsten högre, nämligen 57,7 %:

Bruttomarginal / Inköpspris * 100 %: 30 SEK / 52 SEK * 100 % = 57,7 %

 

Regler för påslag i Minuba

Du kan sätta upp en påslagssats och ett prisunderlag på många olika sätt i Minuba, t.ex. ge specifika kunder specifika priser/rabatter/påslag. Påslagets ordningsföljd beräknas utifrån den mest specifika regeln för den aktuella linjen. På så sätt är regel 1 mer specifik än regel 2. Regel 1 är mest specifik och regel 10 är den minst specifika.

I denna ordning räknar Minuba ut ditt pris:

  1. Påslag manuellt redigerad direkt på material- eller fakturaraden.
  2. Kundspecifika materialpriser.
  3. Kortnummerspecifika priser. Ställ in på materialsidan.
  4. Egna materialspecifika priser. Ställ in på materialsidan.
  5. Grossisternas rabattgrupper med påslag. Ställ in på Materialsidan
  6. Kundpåslag . Ställ in på den enskilda kunden.
  7. Avdelningens påslag på material. Ställ in på avdelningen.
  8. Grossistmaterial påslag. Ställ in på grossistavtalet.
  9. Företagets grossistpåslagsintervall (påslagstrappa). Ställ in på företagsinställningar.
  10. Företagets standard på grossistpåslag. Ställ in på företagsinställningar