Beräkning av timsaldo i Minuba - Minuba

Beräkning av timsaldo i Minuba

Här kan du läsa om hur timsaldo fungerar i Minuba och hur du ställer in funktionen så att den passar företagets behov.

Saldon beräknas utifrån medarbetarens förväntade arbetstid i relation till den registrerade tiden. Under ’Företagsinställningar’ och avsnittet ’Registreringar’ kan själva visningen (och beräkningen) av timsaldo aktiveras eller avaktiveras tack vare rutan ’Beräkna timsaldo’.

När ’Beräkning av timsaldo’ är aktiverad på företagsnivå, gäller det för alla medarbetare i företaget.

Tidrapportering i Minuba

Beräkna timsaldo på utvalda medarbetare

Om ’Beräkna timsaldo’ är aktiverad på företagsnivå är det fortfarande möjligt att avaktivera funktionen på utvalda medarbetare.

Gå till ’Administration’ och klicka på ’Användare’. Därefter klickar du på den medarbetare du önskar och avaktiverar rutan ’Beräkna timsaldo’. De kan fortfarande registrera frånvaro, vabb och semester och detta kommer fortfarande att vara synligt på Timkortet under Kugghjulet i det över högra hörnet.

Hur visas timsaldo i Minuba?

När timsaldon är aktiverad, kan du gå in under ’Min Tid’ och se den på höger sida av skärmen. Du kan se nuvarande saldo samt ändringar för den valda perioden.

Saldo i Minuba