Få korrekta priser på dina grossistavtal

Om du upptäcker att dina priser är felaktiga kan det finnas flera orsaker till detta. Här visar vi hur du kan gå tillväga för att få korrekta priser på dina grossistavtal i Minuba.


Felaktiga inköpspriser

Om du upptäcker att ditt inköpspris är felaktigt när du lägger till material i ditt arbetskort i Minuba, indikerar det att ditt rabattavtal behöver uppdateras.

Om du har ett avtal med din grossist, som innebär att du ska ha en rabatt på ditt material, måste en rabattfil laddas in i Minuba. Din grossist måste leverera denna fil antingen till dig eller direkt till Minuba.

När rabattfilen är inläst i din Minuba kan du se ditt aktuella inköpspris när du lägger till artikeln i materialposten.

Du kan se när den senaste rabattfilen laddades i din översikt över dina grossistavtal: ’Administration’ -> ’Grossistavtal’.

Om du märker att det var länge sedan rabattfilen lästes in, kontakta din grossist och be om en ny rabattfil. Hos vissa grossister kan du logga in på deras hemsida och ladda ner din rabbatfil som du sedan skicka till oss på Minuba så skriver vi in den för dig.

Om du redan har den senaste rabattfilen inläst och du tror att ditt pris är felaktigt, kontakta din grossist och be dem kontrollera om filen är den senaste eller om det finns fel i priserna.


Felaktiga listpriser

När du registrerar ett material från någon av de grossister du använder i Minuba, kommer du att kunna se grossistens listpriser.

Om du ser ett listpris som du tror är felaktigt bör du kontakta grossisten, som då kan korrigera priset och skicka en uppdaterad prisfil till Minuba som vi kan ladda om.

Du kan se när den senaste prisfilen laddades genom att titta i översikten över dina grossistavtal: ”Administration” -> ”Grossistavtal”.


Felaktiga priser på elektroniska fakturor

I Minuba har du möjlighet att ta emot elektroniska fakturor från dina grossister.

När du tar emot din faktura i ’Inköp’ kan du se inköpspriset som din grossist har fakturerat.

Inköpspriser

Om du tror att ditt inköpspris är felaktigt, kontakta din grossist som kan kontrollera detta åt dig.

Felaktiga försäljningspriser på material från inköpsfaktura

Om du tror att ditt försäljningspris är felaktigt kan du kontrollera i Minuba om din vinstmarginal från grossisten är korrekt inställd.

Du kan göra detta på 3 ställen i Minuba.

1) Du kan ställa in en standardpåslag under ’Företagsinställningar’ -> ’Fakturering’:

Få korrekta priser på dina grossistavtal: Bilden visar faktureringsinställningar

Med den här inställningen läggs 50 % till på inköpspriset, som sedan blir ditt försäljningspris till kunden.

2) Du kan ställa in ett generellt påslag på själva grossisten under ’Administration’ -> ’Grossistavtal’ -> ’Grossistinställningar’.

Den marginal du anger här kommer att ersätta standardmarginalen i ”Företagsinställningar”.

Få korrekta priser på dina grossistavtal: Bilden visar inställningar för information om grossistavtal

3) Du kan ställa in en grossistmarginal på kundkortet, som du hittar under ’Kugghjul’ -> ’Kunder’ -> ’Kunden’ -> ’Prisinställningar’.

Om du ändrar marginalen på kunden så är det den marginalen som kommer att gälla, oavsett vad du har ställt in i Grossistmarginal och i ’Företagsinställningar’

Om du tycker att ditt pris/marginal borde vara mer baserat på den marginal du angav i Minuba, kontakta din grossist för att se till att du har dina uppdaterade inköpspriser.

Om grossisten anser att allt är uppdaterat som det ska och är inläst i Minuba, kontakta oss så att vi kan kontakta din grossist för att undersöka saken vidare.

Läs mer om ordningen priser och påslag prioriteras på ditt material i Minuba.