Fakturera i Minuba

Den här artikeln kommer visa dig hur du kommer lätt och smidigt från att du har en redo order och du vill fakturera den. Du är klar med jobbet och nu är det äntligen dags att begära in betalningen. Nu börjar det roliga!

Beroende på vilken prissättning du har valt så kommer utkastet se annorlunda ut. Det här exemplet visar med Löpande prissättning. Tryck här för att få mer information om Prissättning

Innan du går vidare rekommenderar vi att du tar en titt på ditt arbetskort. Det är här du färdigställer ditt arbete. Se till att allt du vill fakturera återfinns på arbetskortet. Det kommer att göra ditt arbete enklare och gör att siffror stämmer bättre överens. (Arbetskort och faktura ska helst spegla varandra)

Avsluta order och fakturera

När du avlutar en order kan du få information om en rad saker, listan nedan visar vilka saker du kan bli upplyst om.

 • Registrerade eller planerade timar – Varning ifall det ej finns timmar registrerade på arbetskortet eller om planerade timmar inte har blivit omvandlade till rapporterade timmar.
 • Extra arbete – om det finns oavslutade extra arbete får du information om att dessa kommer att avslutas.
 • Kvalitetssäkring – om det finns icke ifyllda KS-dokument (egenkontroller) kommer du att få en varning samt ges möjlighet att kryssa i dem som ifyllda.
 • Fakturautkast – om du INTE redan har ett aktivt fakturautkast på ordern så får du även frågan om vad du vill göra. Detta sker endast om du tex har avvisat ett tidigare utkast. I de flesta fall vill du skapa ett utkast på ofakturerat belopp.

När du har avslutat ordern (och eventuellt svarat/kryssat i aktuella val) går du vidare till fakturautkastet.

Tryck på ’Fakturapilen’ och välj ’Visa fakturautkast (nr)’.

Observera att det är endast vid de tillfällen då du INTE har något fakturautkast som du ska använda dig utav ’Skapa faktura’. Om du skapar en faktura här så genererar du ett ytterligare utkast och kommer då ha 2 st utkast.

Via fakturautkast

Du kommer att få möjlighet att fakturera enligt följande:

I den här guiden ska vi skapa en slutfaktura, så låt Slutfaktura vara valt.

Tryck på OK för att gå vidare.

 

Nu kan du se innehållet på din faktura:

 • Kund – kunduppgifter. Du har möjlighet att redigera dessa om något inte stämmer
 • Fakturalinjer – här kan du slå samman linjer, ändra rabatter och påslag. (röd pil på bilden)
 • Lägga till linjer (röd markering på bilden)
 • Ta bort linjer (tryck på soptunnan)

fakturautkast fakturalinjer

Om du vill har du möjligheten att se din faktura på PDF genom att trycka på Skriv ut (Skrivarsymbolen)

När du är nöjd med din faktura är det dags att fakturera

 • Godkänn och skicka vi e-post (skickar fakturan till kund)
 • Godkänn (godkänner fakturan utan att skicka till kund och du kan skriva ut den)

I båda fallen exporteras fakturan till bokföringssystemet om du har integrerat Minuba med ett sådant.

Innan du godkänner kan du ändra:

 • Fakturadatum, Förfallodatum
 • Mejl till, Kopia Till
 • Ämne
 • Välja mejlmall
 • Bifoga dokument (om detta finns på arbetskortet)
 • Bifoga kvalitetssäkringar (om detta finns på arbetskortet)

 Så där ja! Nu är din faktura på väg till din kund och du kan fortsätta med nästa faktura.