Hur aktiverar jag ”Entraprenad” funktionen i Minuba?

För att skapa en order med Aktivitetslistor ska ”Entreprenad” funktionen vara aktiv och användaren ska ha en så kallad ”Entreprenad-roll”.

Entreprenadfunktionen aktiveras i Administration och under Tillvalsmoduler:

När funktionen är aktiv kan den tilldelas en användare.

Kom ihåg: Om du tilldelar rollen till dig själv så blir funktionen aktiv först nästa gång du loggar in.

Här kan du läsa om hur du jobbar med Entreprenad på en order.