Hur fakturerar jag en entreprenadorder?

När du har utfört arbete på din entreprenadorder och önskar att fakturera kunden för det arbete som hittills är utfört, ska du i din aktivitetslista ange hur långt framskridet projektet är:

när du skapar fakturautkastet kan du välja att endast överföra linjer som det har varit aktivitet på. Det gör du genom att välja ”utesluta linjer utan aktivitet”

När du därefter går in på ditt fakturautkast och ska välja vad du vill fakturera så väljer du ”Nuvarande utfört arbete” för att få beloppen överförda till fakturautkastet.

Du kan när du skapar fakturautkastet välja att få överfört linjer som det har varit aktivitet på. Detta gör du genom att markera ”Uteslut linjer utan aktivitet”.

Du kan vid efterföljande fakturering välja att lägga till tidigare skickade fakturor på en och samma linje:

Detta väljer du genom att markera ”Slå samman tidigare förskottsfakturor till en rad” Det har varit aktivitet på när du skapar fakturautkastet.

Om du har fakturerat din entreprenadorder flera gånger efter nuvarande utfört arbete så kan det vara bra att koppla en statusbilaga så att kunden kan följa projektets framsteg.

Det kräver först och främst att du startar med en entreprenadorder.

När du skapar ett fakturautkast så glöm inte att du ska fakturera huvudordern så att du väljer ”Nuvarande utfört arbete” eller ”Slutfaktura”.

Därefter kan du trycka på fakturapilen högst upp i fönstret och välja ”Fakturainställningar” vilket ger dig den här bilden:

 

Här markerar du ”Visa framsteg i färdigställande på utskrift”. Detta tillför en extra sida till din faktura med detta format:

Så har dina kunder full koll på vad de betalar för.