Hur kan jag se hur många sjukdagar mina medarbetare har haft?

I denna artikel går vi igenom hur du ser hur många sjukdagar dina medarbetare har haft. Vi går också igenom hur du gör en export till Excel för att få en bättre överblick över de datum som det är registrerat sjukdom på hos medarbetarna.

För att få full överblick över dina medarbetares tidsrapporteringar så kikar du under tidskorten.

Du hittar tidskorten under ”Kugghjulet” uppe i det högra hörnet och väljer där ”Tidskort” i menyn.

Här ser du alla dina medarbetares rapporterade tider – övertid, sjukdom etc. Se till att ”inte skickat in”, ”skickat in” och ”godkänt” är aktiverat.

Det är också här som du snabbt kan få en överblick över hur många timmars sjukdom som dina medarbetare har haft i den angivna perioden. Perioden väljer du uppe i det vänstra hörnet på datumväljaren.

Om du önskar att se en specifik medarbetares rapportering så kan du med fördel söka på medarbetarens namn i sökfältet i det högra hörnet.

Så här kan du se vilka datum som rapporterats

Om du vill ha en detaljerad överblick över vilka datum en anställd har rapporterat in sjukdom på, så går du till ”Timkort” och trycker sedan på ”Exportera”. Välj önskad period i datumväljaren och välj sedan ”Excel dagräkning (semikolon separerad)” och tryck ”OK”.

Nu får du ett excelark på skärmen. Om det inte öppnas automatiskt kan du (på en Windows-dator) ofta hitta filen i skärmens nedre vänstra hörn, alternativt under mappen ”hämtade filer”.  På en Mac lägger sig dokumentet oftast högst upp till höger i en nedtankad liten ikon om dokumentet inte öppnar sig.

I Excelarket kan du med fördel sortera så att bara relevant lönegrundande information anges.

-> Om du inte kan tidernas materialnummer så kan du hitta dessa under Kugghjulet – ”Administration” – ” Arbetstids-, tilläggs- och frånvarotyper Scrolla ner till ”Frånvarotyper” och kika under ”Frånvarokod”.

Nu är du proffs, kör hårt!