Omvänd skatteskyldighet i Minuba (omvänd byggmoms)

Såhär gör du när du ska jobba med omvänd skatteskyldighet i Minuba.

Enligt skatteverkets riktlinjer ska följande information finnas på en faktura som omfattar omvänd skatteskyldighet: säljarens moms nr, köparens moms nr samt en text som specificerar att omvänd skatteskyldighet för byggtjänster gäller.

Du kan hantera omvänd skatteskyldighet i Minuba genom att följa dessa tre enkla steg:

  1. Se till att du har registrerat ditt eget momsnummer under ”Företagsinställningar”

  2. Se till att du har registrerat kundens momsnummer under kundens information i Minuba

  3.  När du skapar en ny Order eller ”går tillbaka till orderutkast” på ett Arbetskort ska du klicka i rutan ”Ange omvänd moms”

 

Om du har utfört alla dessa tre steg och säkerställt att momsnumret är registrerat på både ditt eget företag och kunden (i Minuba) samt klickat i rutan, kommer följande text att komma fram på din faktura:

 

Om du önskar att ändra momsen på fakturan till 0% manuellt

Ibland kan behovet uppstå då du vill ha 0 % i moms på en faktura utan att det nödvändigtvis ska vara omvänd byggmoms. Det kan gälla vid Reverse Charge, alltså vid försäljning av tjänster till utlandet (inom EU) eller i andra sammanhang.

 

Så gör du när du ska ange omvänd skatteskyldighet på en faktura i Minuba.

Lycka till och kom ihåg att du alltid kan kontakta vår support via info@minuba.se om du behöver hjälp!

 

Läs fler support-artiklar här.