Tillför dokumentation till ditt arbetskort i appen

Har du bilder, videos eller annan dokumentation, kan du med fördel ladda upp dessa till ditt arbetskort direkt i appen. Följ denna guide för att se hur du ska göra.

Ladda upp dokumentation i appen

När du är inne på det arbetskort du vill ladda upp dokumentation på kan du klicka på ”+”-ikonen längst ner på skärmen. Därefter väljer du ”dokumentation”. Du kommer då navigeras till sidan där du har möjlighet att ladda upp din dokumentation, se bilden till höger.

bild visar var du trycker för att dokumentera i Minibas app   

Här klickar du på ”+”-ikonen och får då frågan om hur du vill ladda upp din dokumentation. Du kan då ta en bild med din mobilkamera och spara utrymme på din telefon eller välja en fil från din mobils lagring.

bild visar hur du laddar upp bilddokumentation i Minubas app

När du valt en eller flera filer kan du enkelt ta bort allt genom att klicka på ”papperskorg”-ikonen. Du kan även ta bort en enskild fil genom att klicka på ”kryss”-ikonen på den filen.

bild visar uppladdning av en bild i Minubas dokumentation i appen    bild visar uppladdning av flera bilder i Minubas dokumentation

När du bara väljer att ladda upp en fil har du möjlighet att ändra namnet på den såsom bilden ovan till vänster visar. Om du väljer en eller flera filer kan du alltid lägga till en beskrivning. Du kan också välja om dokumentationen ska döljas för anställda utan faktureringsroll. Det du skriver och väljer kommer läggas till för alla filerna. Vidare väljer du den order eller extra arbete dokumentationen ska placeras på, samt i vilken mapp.

bild visar uppladdningssidan för dokumentation i Minubas app

Placera dokumentation på extra arbete och i mapp

Om du vill lägga din dokumentation på ett extra arbete klickar du på ”Välj placering” i bilden ovan. Du navigeras då till sidan på bilden nedan där en lista över ordern och tillhörande extra arbete visas. Därefter kan du välja vilket av arbetskorten dokumentationen ska läggas till på.

Om du vill lägga dokumentationen i en mapp klickar du på ”Lägg till i mapp” och kommer då navigeras till sidan där en lista över redan befintliga mappar visas. Du kan här även skapa en ny mapp eller välja att inte lägga till i en mapp, som du ser på bilden nedanför. Mapparna gör det enklare för dig att sortera bland all din dokumentation du laddat upp.

bild visar hur du lägger till dokumenation i mapp i Minuba

Om du vill skapa en ny mapp klickar du på ”+”-ikonen och en dialogruta kommer att visas. Där du kan skriva in namnet på din mapp, se bild nedan.

Nu är du redo att ladda upp dokumentation i appen. Lycka till!

Relaterade artiklar

Lägg till dokument på arbetskort (guide för webben)