Vi sparar tid och får översikt över verksamheten

Elbyrån Nordin & Larsson

Elbyrån Nordin & Larsson AB är ett företag som utför elinstallationer för privatpersoner såväl som företag. De är verksamma i Varberg och firman ägs och drivs av Andreas Nordin och Tony Larsson. Företaget sitter på stor kunskap och hjälper företag såväl som privatkunder med allt från att byta vägguttag till att göra energibesparingar genom att byta belysningsinstallationer.

Minuba har varit en del av verksamheten ända sedan starten 2018.

Valet av Minuba

Andreas och Tony bestämde sig för att starta upp en egen firma sommaren 2018. De hade i sina tidigare arbetsroller arbetat i andra digitala orderhanteringssystem, men ville när de startade sin egen firma prova något nytt. ”Jag var nyfiken på Minuba eftersom det var något nytt och det kändes spännande att ge det en chans. Sedan kändes det tryggt att veta att Solar stod som delägare” säger Andreas.

En annan anledning till att det blev just Minuba vid starten var det förmånliga priset. ”När vi skulle välja orderhanteringssystem så var det till en början även en prisfråga” säger Andreas.

Elbyrån Nordin & Larsson

En helthetslösning

Något av det Andreas värdesätter mest med Minuba är att de får allting samlat. ”Allting finns paketerat i programmet” säger han. ”Vi försöker använda helheten”. Andreas fortsätter berätta att hur han allt mer uppmanar sina medarbetare att använda Minuba så mycket de bara kan. ”Jag har sagt mer och mer, använd Minuba, det är därifrån vi utgår”.

Elbyrån Nordin & Larsson använder Minuba som ett dagligt verktyg. ”Det är allt från dokumentation, egenkontroller och anteckningar” säger Andreas. Han vill särskilt understryka fördelarna med anteckningarna och att man kan föra in dem direkt på arbetsordern. ”För in anteckningar direkt på arbetsordern så att alla kan komma och titta på dem, så du inte sitter med dem på ett block i bilen”, har han sagt till sina anställda.

Det bästa är helheten. Att allting finns paketerat i programmet för oss att nyttja.

Bättre översikt tack vare appen

Andreas berättar att tack vare Minubas app får de bättre samarbete och kan ha koll på vem som gjort vad. ”Alla kan vara delaktiga i arbetet eller projektet och de kan sköta mycket ute på fältet tack vare appen” säger han när han pratar om sina medarbetare. Minubas app används flitigt hos Elbyrån Nordin & Larssons anställda och de upplever att det funkar bra. ”De använder appen mest” säger Andreas och menar att det underlättar eftersom medarbetarna då inte behöver springa in på kontoret hela tiden utan kan göra sina arbetsuppgifter direkt ute på fältet och på så sätt jobba effektivare.

Hos oss kan alla vara delaktiga i arbetet eller projektet och vi kan sköta mycket ute på fältet tack vare appen.

Sparar otroligt mycket tid

Materialhanteringen i Minuba gör att Elbyrån Nordin & Larsson kan spara väldigt mycket tid menar Andreas eftersom materialen förs in direkt på arbetsordern. ”Det gör att vi inte behöver sitta och föra in materialen manuellt på fakturorna, det sparar ju otroligt mycket tid.” säger han och fortsätter: ”Jag vill nog inte ens tänka på hur det skulle vara om jag behövde sitta och knappa in alla e-nummer”.

På tal om tid så vill han även påpeka att tidsrapporteringen i Minuba också är något de värdesätter. Andreas menar att det är smidig då de kan få ut alla tidslistor och att det ”bara är klart när det är dags att köra löner” som han säger.

Eftersom materialen kommer in direkt på arbetsordern slipper vi föra in dem manuellt på fakturorna och det sparar oss otroligt mycket tid.

Rekommenderar Minuba

En av anledningarna till att Andreas rekommenderar Minuba till andra företag är just tidsbesparingen som det ger och att man på så sätt får tid till att göra andra viktiga saker. Han nämner även återigen överblicken man får över sina jobb. Det han vill tillägga är hur smidigt det är att gå tillbaka och söka på tidigare utförda jobb. ”Vi har jobb som återkommer och då är det bara att gå tillbaka på den gamla arbetsordern” säger han och förklarar att man då kan se vad man använde för material på den ordern och kopiera det på den nya ordern. Detta arbetssätt sparar också tid ”istället för att sitta och bläddra i en stor pärm med fakturor” menar Andreas.

Dela innehållet