Ett användarvänligt och pedagogiskt system

Elektrisk måleværktøj der ligger på et bord

DH Elkoncept

DH Elkoncept AB är ett installationsföretag som drivs av Gabriel Denian och Olof Hammarvid. Med sammanlagt 18 års erfarenhet inom elbranschen startade de sin verksamhet år 2021. De inriktar sig på elteknik, data och digitalisering av både kommersiella och privata fastigheter. Företaget utför både mindre och större projekt med allt från installation av solceller, batterilager och olika servicejobb.

Valet av Minuba

Vid uppstart utvärderade de olika digitala orderhanteringssystem och valet snabbt föll på Minuba. ”Min kompanjon hade Minuba på sitt förra företag så det blev ett naturligt steg” säger Gabriel Denian. När de jämförde olika system de tidigare jobbat i kändes Minuba som det mest användarvänliga och pedagogiska systemet, menar Gabriel. De tyckte Minuba var enkelt att lära sig och att det erbjöd flera funktioner som de behövde i sin verksamhet.

Enkel struktur som sparar tid

Idag gör de större delen av administrationen i Minuba och tack vare systemet har de fått mycket bättre överblick över sin verksamhet. ”Vi gör offerter, vi räknar på jobb och håller koll på våra kostnader och täckningsgrad” säger Gabriel. Vidare berättar han att de använder Minuba till väldigt mycket i verksamheten och påpekar hur det skapat effektivitet. ”Vi sparar väldigt mycket tid” säger han. Gabriel förklarar hur Minuba ger verksamheten värde genom att det skapat en struktur de kan jobba efter som är lätt att förstå sig på och följa. ”Vi märker det nu när vi har anställt att det är väldigt lätt att få in den anställda på den strukturen vi har i företaget och det brukar oftast vara en av de svåra grejerna” säger han.

Med Minuba gör vi offerter, räknar på jobb och håller koll på våra kostnader och täckningsgrad.

Lätt att räkna på jobb

Något som hjälp DH Elkoncept att få bättre kontroll över verksamhetens tillväxt är hur enkelt det är att hålla koll på kostnader och räkna på jobben i Minuba. ”Det gör att du känner dig tryggare ut mot slutkund” säger Gabriel och förklarar att när kunden frågar vad ett specifikt uppdrag kommer att kosta kan de med Minuba i princip svara muntligt direkt eftersom de kan gå tillbaka i systemet och se pris på ett liknande tidigare uppdrag. Det hjälper dem helt enkelt när de offererar deras tjänster. ”Du får svart på vitt hur saker och ting har gått vilket gör det mycket enklare att sälja”.

Funktioner som ger värde

Gabriel nämner vilka funktioner han värdesätter mest i Minuba och säger ”Orderhanteringen är ju given, sen gillar jag även Minubas kalkylprogram, alltså offertmallar, väldigt mycket.” Vidare lyfter han hur lätthanterlig administrationen är med Minuba. ”Att du enkelt kan lägga in nya material med olika kategorier och kostnader, det tycker jag är super”. Han fortsätter med att säga ”Jag gillar det mesta i Minuba om jag ska vara ärlig” och påpekar sedan att systemet hela tiden utvecklas och syftar på att Minuba uppdateras 10 gånger om året. ”Ni jobbar på det kontinuerligt och det märks att det funkar bättre hela tiden” säger Gabriel.

Vi kan enkelt lägga in nya material med olika kategorier och kostnader vilket är super!

Avslutningsvis säger Gabriel på DH Elkoncept att de absolut skulle rekommendera Minuba till andra. ”Det har vi redan gjort, jag rekommenderar alltid Minuba som ett orderhanteringsprogram” säger han.

 

Dela innehållet