Budget i Minuba – så fungerar budgetfunktionen

Få överblick över ekonomin med Minubas budgetfunktion

Med hjälp av budgetfunktionen i Minuba kan du nu följa med i hur ekonomin utvecklar sig på ett arbetskort/arbetsorder. Du kan se både utgifter och intäkter, det ger dig kontroll och överblick över ett uppdrag, så att du kan fokusera på att öka ditt resultat.

Föreställ dig att alltid kunna hänga med i hur det går (ekonomiskt) på ett uppdrag dag för dag. Går det som planerat eller behöver du justera dina kostnader? Hur påverkar det din effektivitet, planering eller hela ditt företag? Föreställ dig dessutom att du som hantverkare inte längre behöver göra din budget i Excel eller betala dyra räkningar till en revisor.

När du har överblick över din drift kan du sätta förväntade utgifter mot det realiserade resultatet. Då har du det underlag du behöver för att ta rätt beslut. Budgetverktyget ger dig en översikt över de avvikelser som kan uppstå på dina uppdrag. Du kan följa upp, justera eller ändra olika saker för att optimera verksamheten och undvika spill av resurser.

Med budgetfunktionen kan du bland annat:

  • Skapa kalkyler och budget med förväntade utgifter på timmar och material
  • Koppla din budget till en order
  • Få överblick över regleringar och ändringar på en order
  • Se totalbeloppet för de kostnader som finns på en arbetsorder

Kugghjulet >> Administration >> Budgetinställningar >> ”Skapa Ny”

Med budgetverktyget kan du skapa olika budgetposter och utgiftstyper som du kan koppla upp mot varandra. Det gör det möjligt att hålla koll på att förbrukningen av dina timmar och material går som förväntat.
Du kan till exempel samla alla utgifter kopplade till grävarbete på en order och hålla koll på att de faktiska utgifterna stämmer överens med det du har budgeterat.

Budgetinställningar

Skapa en budget för både små och stora uppdrag

Budgetfunktionen hjälper dig genom att löpande hålla dina utgifter och intäkter på ett uppdrag upp emot varandra. Genom att jämföra din förbrukning på en arbetsorder mot det du har fakturerat, uppnår du maximalt ekonomiskt överblick. Detta är särskilt nyttigt på entreprenadprojekt eller andra lite större uppdrag.
Verktyget gör det möjligt att driva olika typer av projekt och den ekonomiska överblicken gör att du kan styra arbetet på ett professionellt sätt. Du får ett kvalificerat och rättvisande underlag för dina beslut och företaget kan få plats att växa sig allt större.

Registrera material på rätt budgetposter – också via appen

Med Minuba kan både du och dina medarbetare registrera material på budgetposter. Om ni har aktiverat budgetverktyget kan ni välja budgetposter när ni registrerar material via appen på en arbetsorder med en aktiv budget.