Hitta ditt kundregister i appen

Hitta ditt kundregister i appen

Under ‘Inställningar’ hittar du ditt kundregister under “Kunder”.

Här kan du hitta alla dina kunder eller söka efter en specifik kund och ändra eller redigera adressinformation.

Om du använder dig av sökfunktionen kan du också söka i kundens adresser. Så om du till exempel står på en adress men inte känner till kunden så kan du gå i kundlistan och söka på adressen du står på så kommer adressen bli matchad med rätt kund.

 

Skapa en ny offert eller order direkt från kundregistret

Du kan skapa en ny offert eller order på en kund direkt från kundregistret. Genom att trycka på plusset i det nedre högra hörnet, kan du välja att skapa en Offert eller en Order.