Hur planerar jag eller registrerar tid på offert- eller orderutkast?

Denna artikel vägleder dig i hur du ska göra när du vill registrera tid på offert- eller orderutkast.

I samband med ett kundbesök kan tidrapportering på en offert eller ett orderutkast bli relevant. Det kan vara så att du vill kunna rapportera tiden du använder på besiktningen eller inspektionen av ett eventuellt framtida uppdrag.

Så här aktiverar du tidrapportering på offerter och orderutkast:

Kugghjulet  >> Företagsinställningar  >> Registreringar >> Tillåt tidrapportering på offerter och utkast.

Så här gör du för att registrera tid på offert- eller orderutkast

Efter att du har aktiverat funktionen under dina företagsinställningar, ska du koppla en medarbetare på uppdraget. Det gör du under Genvägar >> Medarbetare.

Nu kan de tillkopplade medarbetarna se offerten/utkastet under tidrapporteringen i Min Tid.

Planera tid på offerter eller utkast via ”Planering”

Du kan planera tid åt en medarbetare på ett utkast. Gå till fliken ”Planering” i toppmenyn och öppna ditt planeringsverktyg.

Här ska du se till att du klickar i visningen av offerter och utkast under inställningarna på vänster sida.

Planering offert i Minuba