Hur väljer jag en standardadress (kontakt-, installations- och faktureringsadress) på mina kunder?

I denna artikel ska vi genomgå hur du kan välja en standardadress på dina kunder i Minuba. Genom att välja en standardadress på en specifik kund, kan du säkerställa att den adress som du använder oftast är den som dyker upp automatiskt varje gång du skapar en ny order.

Om du vill notera en standardadress på en kund i Minuba när du ska skapa en standardorder eller offert, ska du göra detta på sidan ”Redigera Kund”. För installationsadresser ska du själv ändra dem i ordern/offerten, om dessa inte ska vara samma som kontaktadressen.

Följ dessa enkla steg om du vill sätta standardadresser på en kund i Minuba:

  1. Klicka på kugghjulet i höger hörn och välj ”Kunder”.

Kunder i Minuba

Efteråt väljer du den kund som du vill redigera standardadressen på.

Under sektionen adresser kan du se hur många standardadresser kunden har.

Standardadresser i Minuba

Du kan ange en standardadress för varje adresstyp: kontakt-, installations- och faktureringsadress.

För att välja en adress som standardadress (för precis denna typ av adress) ska du klicka i rutan ”Standard adress som används för vald typ”.

Standardadress


 

Ange en standardadress direkt på ett arbetskort eller fakturautkast

Du kan också ange en standardadress direkt när du skriver in adressen på arbetskortet eller fakturautkastet.