Integration mellan Fortnox och Minuba (inställningar)

För att göra bokföringen lättare för dig kan du integrera Minuba med Fortnox. Här kan du läsa om hur du gör för att aktivera integrationen.

Efter att du har läste vår aktiverings-guide för Fortnox kan du konfigurera din export av kundfakturor och leverantörsfakturor.

Kundfaktura (försäljning)

  1. Fakturor till kund exporteras alltid som ”Kundfakturor” så länge integrationen är aktiv.
  2. Du kan ange konto för omvänd byggmoms enligt bilden nedan:

Minuba Fortnox integration Säljfaktura exportinställningar

Leverantörsfakturor (inköp)

Fakturor från grossister (EDI) exporteras automatiskt som ”Leverantörsfakturor” till Fortnox om man kryssar i rutan enligt nedan. Dessa hamnar under 2440 – Leverantörsskulder och måste bokföras manuellt i Fortnox. Kontot kan ej ändras.

Det du kan ändra är kontot för moms för leverantörsfakturor/leverantörsskulder enligt nedan:

Minuba Fortnox integration Köpfaktura exportinställningar

Om leverantören/grossisten skickar en Svefaktura med tillhörande PDF kommer denna PDF automatiskt att följa med i exporten så att du kan se allt innehåll.

Så fungerar inställningarna mellan Fortnox ocg Minuba!