Koppla Minuba till Visma eEkonomi

I denna artikel ska vi titta på vad du ska göra för att koppla din Minuba till ditt konto hos Visma eEkonomi.

Så här aktiverar du integrationen

Så här fungerar integrationen

Artikelregister

Kundregister

Importera betalningar

Inställningar för Husavdrag och moms i Visma

Tack vare integrationen mellan Minuba och Visma blir det lättare for dig att överföra dina kundfakturor till ditt ekonomisystem för en mer effektiv bokföring. Fakturorna exporteras automatiskt när du från fakturautkastet godkänner fakturan i Minuba.

Så här aktiverar du integrationen:

Kugghjulet >> Integrationer >> Välj Visma eEkonomi >> Tryck på ’Aktivera integration’

 

Nu kommer knappen ”Koppla till Visma eEkonomi” fram. Klicka på knappen och logga in på ditt Visma konto.

Här kan du även välja om du vill att fakturorna exporteras som verifikationer eller som fakturautkast i Visma. En verifikation går inte att ändra i efterhand och du återfinner fakturan under Obetalda kundfakturor i Visma. Om du vill ha möjligheten att fakturera med husavdrag och omvänd byggmoms i Minuba ska du INTE kryssa i denna inställningen.

Inne i Visma:

När du har loggat in i din Visma ska du aktivera integrationen tillbaka mot Minuba. Det gör du genom att gå in på ”Appar och integrationer” och därefter ”Visma Integration”. Här ska du se till att aktivera integrationen mot Minuba och få statusen ”Activated”.

 

Om ditt konto i Visma är relativt nytt så kan du behöva göra vissa inställningar för att allt ska fungera smidigt vid exporten.

Så här fungerar integrationen

 • Exporterar fakturor vid godkännande
 • Fakturanummer i Minuba måste följa fakturanummerserie i Visma.
 • Exporterar kunden tillsammans med fakturan om kunden inte existerar i ekonomisystemet (kundnr)
 • Exporterar artikelnummer om ett identiskt artikelnummer återfinns i Visma
 • Exporterar husavdrag (om fakturan exporterar som ett utkast)
 • Export med omvänd byggmoms, om fakturan exporteras som ett utkast. Funktionen måste först aktiveras i Visma eEkonomi. Läs mer här.
 • Importera betalningar

Observera att eEkonomi inte tillåter Minuba att ställa in fakturanummer. Se till att du har rätt fakturanummer i båda systemen innan du exporterar!

Artikelregister

Dina artikelnummer behöver stämma överens i Visma och Minuba. Du kan importera och exportera artiklar i båda systemen. Du är välkommen att kontakta vår support på support@minuba.se så hjälper vi dig gärna med att importera/exportera dina material i Minuba.

Artikelnummer visas inte i Visma?

När Minuba exporterar fakturan till Visma så kontrollerar den samtidigt om artikelnummer återfinns i Visma.

 • Om Minuba hittar samma artikelnummer i Visma så kommer den att visa detta under artikel i Visma.
 • Om Minuba inte hittar artikelnumret så kommer allt att gå i på en artikel som heter ”Minuba” eller ”Minuba ROT/RUT” om det är husavdrag på fakturan.

Detta innebär att du behöver ha dina egna artiklar i båda systemen, tex på alla material i Minuba som används för timregistrering.

Tex:

För material nr 8000 (montör) i Minuba, ska det finnas en motsvarande artikel 8000 i Visma. I Visma kan du då ställa in artikelkonteringen på artikel 8000. På fakturan syns nu nr 8000.

Resten av linjerna från fakturan kommer att landa på ”Minuba” artikeln. Du kan då ändra kontering på denna artikel men observera att ändringen då gäller alla rader med denna artikelnummer.

Kundregister

Du kan exportera ett kundregister från Visma och importera det i Minuba, du kan läs om hur du importerar en kundlista här

Vi hänvisar till Visma när det gäller att importera/exportera ur Visma, eller läs denna artikel

Importera betalningar från Visma

Under ’Fakturering’ och knappen ’Import/Export’ kan du importera betalningar från Visma. Di får ett meddelande när programmet har synkat betalningarna och du kan se de fakturor som blivit betalda under rubriken ’Betalade’

importera betalningar från visma till Minuba

Husavdrag och omvänd byggmoms

Du kan behöva kontrollera att du har korrekta inställningar i Visma kontot innan du exporterar fakturor till Visma.

Integrationen kräver att följande är ikryssade om du fakturerar med husadrag och omvänd moms.

 • Fakturerar enligt regler för omvänd skattskyldighet
 • Visa priser exkl. moms för privatpersoner
 • Fakturerar husarbete

 

Momsen stämmer inte

I Minuba finns inga kundgrupper. Istället går det på org-nummer. Detta gör att en faktura som exporteras till Visma blir tilldelad en kundgrupp beroende på informationen på fakturan.

 • Organisationsnummer finns på kunden – kundgrupp Företag
 • Organisationsnummer saknas – kundgrupp Privatperson

Kontrollera kunden i Visma. Är kunden privatperson eller företag i Visma? Prova att ändra till rätt typ av kund i Visma och se om detta löser problemet.

Fakturera med skatteavdrag

Du kan behöva göra inställningar i Visma för att kunna fakturera med ROT/RUT och Grön Teknik.  Om upplever problem när du exporterar fakturor till Visma med ROT, kontrollera dessa inställningar.


Har du frågor? Kom ihåg att du alltid kan få hjälp från supporten på tel: 031-3613577