Kvalitetssäkringsdokument / kontrollrapport i Minubas app

Översikt övar alla kvalitetssäkringsdokument i appen

Under menyn i appen hittar du en samlad lista över alla KSD som finns på alla dina ordar i Minuba.

kvalitetssäkningsdokument

Som standard ser du KSD som inte ännu är ifyllda.

Du kan välja att se även ifyllda dokument genom att trycka på ’Visa ifyllda’. Färdigställda KSD har en svagt gröngul färg i listan.

Du kan filtrera listan genom att trycka på de tre strecken i övre hörnet.

Du kan filtrera på följande:

  • Visa endast KSD som jag själv är tilldelad (visar de KSD som tillhör ordrar som du är tillknuten till)
  • Namn på KSD
  • Beskrivning av KSD
  • Orderrubrik (som KSD tillhör)
  • Ordernummer (som KSD tillhör)
  • Extra arbete
  • Anläggningsnamn
  • Installationsnummer

Här hittar du ditt kvalitetssäkringsdokument på ett arbetskort i appen

Under dina kvalitetssäkringsdokument i appen kan du se vilka dokument som är kopplade till arbetskortet.

När du har öppnat arbetskortet trycker du på menyn i det högra hörnet (tre vertikala linjer) och väljer ’Kvalitetssäkring’.

 

Du kan också se dina kvalitetssäkringsdokument under pilen ’Kvalitet’ i processpilarna högst upp på en order.

 

 

Här kan du se vilka kvalitetssäkringsdokument som hör till ordern. Den finns 2 sektioner:

  • Kvalitetssäkringsdokument som hör till ordern
  • Kvalitetssäkringsdokument som hör till en anläggning (på ordern)

Du kan fylla i alla dokument och trycka på ’Spara’. Du kan även skicka dokument via mejl till kunden eller skriva ut ett dokument. Du kan även radera ett kvalitetssäkringsdokument.