Material och timmar låsta till faktura

Material och timmar låsta till faktura

När du överför ditt material och timmar från ditt arbetskort till din faktura blir raderna låsta till den fakturan eller utkastet. Detta för att undvika att raderna faktureras flera gånger.

Raderna är låsta när du skapar fakturautkastet, vilket gör att du kan arbeta med ditt fakturautkast utan att andra personer fakturerar raderna under tiden. Om du avvisar utkastet till fakturan kommer raderna att låsas upp igen på ditt arbetskort.

Raderna kommer endast att låsas om fakturan skapas utifrån antingen ’löpande’ eller ’utvalda rader’. Det här är de två som överför raderna från ditt arbetskort. Skapas fakturan utifrån t.ex. ’fast pris’ eller om det är en a contofaktura så kommer material och timmar från ditt arbetskort inte att överföras.

I översikten över timmar och material som är låst till en faktura kan du se vilken faktura raden är låst till, EDI-referensen på raden samt information om artikeln i förhållande till priser, artikelnummer och beskrivning.

Under översikten finns olika summor av dina timmar och material som är låsta till fakturan.

Material och timmar låsta till faktura

Lås material utan att föra över dem till en faktura

I vissa fall kan det även bli nödvändigt att låsa material på ordern utan att fakturera dem. Detta är möjligt genom att välja de material som du vill ha låsta, klicka på menyn och sedan ”Lås rader som ej fakturerbara”.

lås linjer/rader

OBS! Material som du låser kan inte faktureras utan att du först låser upp dem igen.

Lås upp timmar och material som är låsta till fakturering

I vissa fall kan det vara nödvändigt att låsa upp material eller timmar som har låsts till en faktura. Detta kan göras genom att klicka på hänglåsikonen på höger sida av varje rad.

OBS! Tänk på att om du låser upp material och timmar som är låsta kan du potentiellt dubbla faktureringen för de rader du låser upp eftersom de inte försvinner från fakturautkastet vid upplåsning.

Fakturautkast

Om raderna är låsta till ett fakturautkast kan du helt enkelt gå till fakturautkastet och avvisa det. Det betyder att alla timmar och material på utkastet blir upplåsta på ditt arbetskort

Godkänd faktura

Om raderna är låsta till en godkänd faktura kan du trycka på hänglåsikonen till höger på raden. När du trycker på ikonen blir den grön, och när du trycker på ’spara’ flyttas raden upp till de öppna registreringarna.

Du kan låsa upp flera rader åt gången genom att trycka på flera hänglås innan du sparar.

Du kan också låsa upp alla rader genom att trycka på ’lås upp alla linjer’

Lås upp alla linjer

OBS! Tänk på att om du låser upp material och timmar som är låsta kan du potentiellt dubbla faktureringen för de rader du låser upp.