Påslagsintervaller till beräkning av försäljningspris

I Minuba kan man specificera sitt påslag på många sätt. Ett sätt att använda sig av påslagsintervaller är via en så kallad ”påslagstrappa”. Påslagsintervaller ger dig möjlighet att differentiera påslag i % med grossistmaterialets pris som underlag. Du kan välja att lägga ett högre påslag på material som inte kostar så mycket och lägre påslag på dyrare material.

Så här gör du:

Om du är Administrator kan du ställa in påslagsintervallerna i Minuba under Företagsinställningar. Klicka på ”Inställningar”>> ”Företagsinställningar”.

Under avsnittet ”Fakturering” hittar du ”Grossistpåslag. Intervaller i kronor”.

I exemplet ovan har vi specificerat att påslag i % på grossistmaterial ska beräknas utifrån ”kostnad” alltså det pris det kostar oss att köpa in varan för. Vi har dessutom angett att standardsatsen (standardpåslag) ska vara 30%.

I våra intervaller har vi definierat på detaljnivå vilket påslag en vara ska ha baserat på pris i kronor. Om varans kostnad hamnar utanför dessa ramar (eller intervaller) träder standardsatsen i kraft.

 

Så gör du när du ska specificera påslag i Minuba!