Skapa eget material i Minuba

Så här gör du när du ska skapa ’Eget material’ i Minuba.

Eget material är både fysiska material och material till tidsrapportering.

Skapa eget material genom att klicka på: Kugghjulet >> Administration >> Material

 

Skapa eget material i Minuba - Administration - Material

Inne på materialsidan klickar du på ”Skapa Ny – knappen” i det högra hörnet och väljer ”Infoga nytt material”.

Skapa eget material i Minuba - Skapa ny - Infoga nytt material

Då kommer ett nytt fönster fram där du kan fylla i information så som ”kostnad”, ”pris” osv.

OBS! Om materialet är ett material till tidsrapportering är det viktigt att kryssa i detta i rutan ”Material till tidsrapportering” innan du sparar.

Klicka på Spara när du är färdig. Sådär! Nu har du skapat ett eget material i Minuba.

Har du fler frågor om hur du kan skapa eget material i Minuba? Vänligen kontakta oss via telefon eller mejl.